Premiéra Roberta Fica postrelili, Danko dáva postrelenie za vinu novinárom (FOTO) Ilustr. foto: Facebook Robert Fico

Premiéra Roberta Fica postrelili, Danko dáva postrelenie za vinu novinárom (FOTO)

Tuchscher je novým šéfom Slovenského združenia pre značkové výrobky

Ochrana pred falšovanými výrobkami, uvádzanie inovatívnych technológií na trh, spoločenské záväzky známych značiek voči spotrebiteľom a  aktívna účasť na tvorbe legislatívy. To sú témy, v ktorých chce byť v budúcnosti viac viditeľné Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV).

 

 

Združenie očakáva, že tento cieľ sa podarí naplniť Ľubomírovi Tuchscherovi, ktorý bol menovaný novým riaditeľom povereným vedením združenia. V tejto pozícii chce nadviazať na prácu Dušana Pleška.

SZZV zastupuje lídrov trhu s rýchloobrátkovými výrobkami.

„Našim záujmom je posilniť pozitívne vnímanie značkových výrobkov, ich výrobcov a dovozcov na slovenskom trhu. Očakávame, že nadviažeme na realizované projekty a v budúcnosti dokážeme ešte lepšie a efektívnejšie chrániť záujmy našich členov," povedal predseda predstavenstva združenia Jozef Polievka.

Združenie od roku 2012 projektovo spolupracuje s agentúrou Neopublic Porter Novelli a prostredníctvom tejto agentúry aj s Tuchscherom. „Združenie má vybudované veľmi dobré vzťahy s oficiálnymi autoritami. Chceme tieto vzťahy ďalej rozvíjať a zároveň budovať intenzívnejšie vzťahy so širokou verejnosťou, ktorá veľmi málo pozná aktivity výrobcov a dovozcov značkových výrobkov," povedal Tuchscher.

Ľubomír Tuchscher pôsobí v oblasti externých vzťahov a komunikácie od roku 2004. Viedol externú komunikáciu Slovenského plynárenského priemyslu, riadil vzťahy s verejnosťou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a od roka 2012 pôsobí ako senior konzultant agentúry Neopublic Porter Novelli.

SZZV je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku. CSZZV vzniklo v roku 1996, má 17 členov a je členom viacerých svetových a európskych priemyselných združení a asociácií.