Slovenské združenie pre značkové výrobky je za obmedzenie marketingu na deti

Slovenské združenie pre značkové výrobky je za obmedzenie marketingu na deti Ilustr.foto: RTVS/Superhrdinovia

 

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) podporuje zámer prijatia Národného akčného plánu v prevencii obezity. Ako člen Svetovej federácie zadávateľov reklamy (WFA) sa hlási k uplatňovaniu pravidla samoregulácie marketingu na deťoch do 12 rokov.

 

 

„SZZV podporuje zámer Ministerstva zdravotníctva pri prevencii obezity. Preto chce naše združenie spolupracovať pri napĺňaní cieľov a nastavovaní pravidiel. Sme presvedčení, že jednotliví výrobcovia a dovozcovia nemusia čakať na prijatie konkrétneho zákona, ale už dnes sa pripojiť k štandardným pravidlám dobrovoľnej iniciatívy vedúcich spoločností v oblasti potravín a nápojov EU Pledge," uviedol výkonný riaditeľ SZZV, Ľubomír Tuchscher.

V decembri 2007 výrobcovia značkových potravín a nápojov prijali dobrovoľnú spoločnú dohodu označenú ako EU Pledge, ktorá obsahuje dva záväzky:

- Žiadna reklama na potraviny a nápoje smerom na deti mladšie ako 12 rokov v TV, tlači a na internete s výnimkou produktov, ktoré spĺňajú všeobecné nutričné kritériá.

- Žiadna komunikácia spojená s produktami na základných školách s výnimkou tej, ktorá je vyžiadaná alebo dohodnutá so zodpovednými autoritami na vzdelávacie účely.

Uvedené záväzky predstavujú minimálny rozsah záväzku, pričom jednotliví signatári môžu urobiť opatrenia nad rámec tohto záväzku. Signatári EU Pledge generujú 80% výdavkov na reklamu v segmente potravín a nápojov.

„Vyzývame aj ďalšie subjekty, aby v oblasti marketingu nečakali len na legislatívne obmedzenia, ale pripojili sa k dobrovoľnej iniciatíve, v rámci ktorej nebudú vyvíjať marketingové aktivity na deti mladšie ako 12 rokov," dodal Ľubomír Tuchscher.