Asociácia public relations SR vyzvala SPP ku zrušeniu verejnej súťaže na PR služby, SPP to odmietol

Asociácia public relations SR vyzvala SPP ku zrušeniu verejnej súťaže na PR služby, SPP to odmietol Ilustr. foto: SPP

Asociácia public relations Slovenskej republiky vyzvala Slovenský plynárenský podnik k zastaveniu výberového konania na PR služby a požiadala spoločnosť o vyhlásenie novej verejnej súťaže. Za hlavný dôvod považuje asociácia nejasné kritériá, čo do objemu obratov samotných agentúr, tak veľkosti a nastavenia tímov, ktoré podľa interného prieskumu nespĺňa 16 zo 17 členských agentúr.

Asociácia upozorňuje na nejasnú požiadavku objemu čistých prijatých honorárov za služby PR, ktoré majú byť v kumulatívnom objeme u troch referencií za 3 roky minimálne vo výške 700 000,- € bez DPH, čo nedosahuje takmer žiadna väčšia agentúra na trhu.

Zadefinované podmienky považuje APRSR za sporné, vyvolávajúce pochybnosti o transparentnosti, etickosti a hospodárnom nakladaní so štátnymi peniazmi, píše vo vyhlásení asociácia.

Spoločnosť SPP, ktorej 100% vlastníkom akcií je štát, tender nezrušila a nesúhlasí s kritikou zo strany Asociácie. „SPP sa ohradzuje voči ničím nepodloženej snahe spochybniť postup v obchodnej verejnej súťaži na obstaranie služieb v oblasti public relations (PR). Spoločnosť vyhlásila túto súťaž v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, transparentne a v súlade s jej potrebami, pokiaľ ide o kvalitu a spoľahlivosť poskytovaných služieb,“ píše SPP v reakcii na vyhlásenie Asociácie.

SPP odmieta zverejniť počet a mená agentúr, ktoré sa do výberového konania prihlásili: "V zmysle interných predpisov spoločnosti SPP a s ohľadom na zachovanie čestnej hospodárskej súťaže SPP počet doručených návrhov a identifikáciu jednotlivých navrhovateľov v priebehu obstarávania nezverejňuje. Môžeme však uviesť, že počet predložených návrhov zabezpečí dostatočnú hospodársku súťaž," reagoval pre Omediach.com šéf komunikácie SPP Ondrej Šebesta.

Asociácia PR agentúr SR tvrdí, že na obavy a kritériá upozornila vyhlasovateľa súťaže spoločnosť SPP viackrát a požiadala ho o zastavenie celého výberového procesu so zadefinovaním nových pravidiel, ktoré by spĺňali princípy férového tendra. Spoločnosť na  požiadavky asociácie reagovala, avšak podmienky nezmenila a tender nezastavila, pričom termín na dodanie podkladov pre súťaž uplynul v pondelok 14. 3. 2022.  

„V rámci kultivácie branže a etických princípov, ku ktorým sa zaviazali všetky členské agentúry je spoločným cieľom asociácie zapájať sa do výberových konaní, ktorých podmienky sú jednoznačné, transparentné, umožňujúce zúčastniť sa ho viacerým firmám podnikajúcim v tejto oblasti a vytvoriť tak férové a konkurenčné prostredie pri výbere agentúry poskytujúcej PR služby. Zároveň APRSR považuje za dôležité poukazovať na procesy a súťaže, ktoré dané parametre nenapĺňajú,“ píše vo vyhlásení asociácia, ktorá v súvislosti s touto súťažou ponúkla SPP možnosť poskytnutia odbornej podpory pre zadefinovanie relevantných podmienok tak, aby napĺňali požiadavky férového tendrovania: Férový tender - Asociácia public relations Slovenskej republiky.

SPP v reakcii tvrdí, že verejná súťaž bola vyhlásená v súlade so zákonom, že spĺňa všetky zákonné požiadavky, že podmienky účasti v tejto obchodnej verejne súťaži boli nastavené férovo a transparentne a že bola vyhlásená aj v súlade s pravidlami etického výberu PR agentúry APRSR.

SPP ďalej tvrdí, že obchodná verejná súťaž bola vyhlásená pre neobmedzený počet potenciálnych navrhovateľov, bez akéhokoľvek územného obmedzenia a že pred samotným vyhlásením súťaže spoločnosť zrealizovala „podrobný prieskum trhu, tzv. RFI (request for information) a overovala možnosti a spôsoby poskytovania služieb a ďalšie relevantné informácie, ktoré potom využila pri stanovení podmienok v samotnej súťaži. Zámer realizovať obchodnú verejnú súťaž bol teda na trhu PR agentúr známy už pred samotným vyhlásením súťaže.“

"SPP považuje tvrdenia uvedené vo vyhlásení APRSR za ničím nepodložené, má za to, že predmetná obchodná verejná súťaž bola vyhlásená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, férovo a transparentne a v súlade s jej potrebami, pokiaľ ide o kvalitu a spoľahlivosť poskytovaných služieb. Spoločnosť preto nevidí dôvod na zrušenie predmetnej obchodnej verejnej súťaže," píše sa v stanovisku SPP.

Slovenský plynárenský priemysel je najväčším dodávateľom energií na Slovensku.  SPP je dodávateľom plynu a elektriny a s nimi spojených služieb vo všetkých regiónoch Slovenska. Vlastníkom 100 % akcií spoločnosti SPP je od roku 2014 Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Asociácia public relations Slovenskej republiky  združuje 17 najväčších PR agentúr Slovenska. Cieľom APRSR je prispievať k rozvoju public relations na Slovensku, zastupovať záujmy jej členov, edukovať odbornú verejnosť a klientov, kultivovať služby poskytované samotnými PR agentúrami a posilňovať postavenie tohto odvetvia na trhu komunikačných služieb.