Čo najčastejšie na webe hľadajú ženy a čo muži?

Čo najčastejšie na webe hľadajú ženy a čo muži? Foto: Netflix

Kým muži na Slovensku a v ČR majú na prvom rebríčku stránky o autách a motorizme, V Poľsku a Maďarsku je to erotika. Slovenky preferujú témy o rodičovstve a ženách, Maďarky skôr stránky o luxusnom tovare, Polky stránky o zdraví a rodine.

 

 

Populácia a jej záujmy sa nemenia. Ženy zo Slovenska vyhľadávajú na internete predovšetkým weby týkajúce sa tehotenstva a rodičovstva, zdravia, vzdelania a práce. Najväčší podiel užívateliek zaznamenali kategórie Ženy a mamičky a Zdravie (56 %). 

Muži hľadajú webové stránky zamerané na auto-moto, šport a IT. Najvyšší podiel užívateľov bol zaznamenaný u kategórie Auto-moto (66 %), vyplýva to zo štúdia gemiusAudience od spoločnosti Gemius (na Slovensku pod názvom AIMmonitor).

 

 

Spoločnosť Gemius skúmala, do akej miery ovplyvňuje pohlavie návštevnosť jednotlivých kategórií webových stránok, resp. aké kategórie webov sú typické pre mužov či ženy.

Z analýzy uskutočnenej na ôsmich trhoch (na Slovensku, v ČR, Maďarsku, Poľsku, Turecku, Bulharsku, Moldavsku a na Ukrajine) vyplýva, že ženy navštevujú predovšetkým webové stránky zamerané na materstvo, zdravie, lifestyle, varenie a luxusný tovar.

Napríklad kategória Zdravie patrí medzi tri najnavštevovanejšie kategórie medzi ženami na Slovensku, Ukrajine, v ČR, Poľsku, Bulharsku a Moldavsku, kategória Tehotenstvo a rodičovstvo na Slovensku a v ČR a kategória Varenie v Maďarsku a Bulharsku.

 

Naopak muži sa zaujímajú najmä o šport, ktorý je jednou z troch najnavštevovanejších kategórií na Slovensku, Ukrajine, v ČR, Bulharsku a Turecku, či o kategórie Auto-moto a IT, ktoré sa tešia veľkej obľube na Slovensku, Ukrajine, v ČR a Bulharsku.