Z trhu bolo stiahnutých takmer 2500 nebezpečných výrobkov

Z trhu bolo stiahnutých takmer 2500 nebezpečných výrobkov Ilustračné foto ČT

Medzi nebezpečnými výrobkami, ktoré stiahli z trhu, sú hračky ale aj motorové vozidlá.


Vďaka systému včasného varovania bolo v roku 2014 stiahnutých z európskeho trhu takmer 2 500 nebezpečných výrobkov.

„Systém včasného varovania o nebezpečných nepotravinárskych výrobkoch slúži na rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Európskou komisiou. Vďaka nemu je možné účinne a včas prijať príslušné opatrenia ako náhle sa na spoločnom trhu objaví pre spotrebiteľov nebezpečný výrobok," informuje Zastúpenie EK na Slovensku.
Najrizikovejšie kategórie v roku 2014: hračky (28 %), oblečenie, textílie a módne doplnky (23 %).

Nebezpečné výrobky najčastejšie pochádzajú z Číny. „Ako v roku 2013, aj minulý rok sa 64 % celkového počtu oznámení o nebezpečných výrobkoch týkalo výrobkov pochádzajúcich z Číny.

Najbežnejšie chemické riziká oznámené v roku 2014 sa týkali výrobkov, ako je obuv a kožené výrobky (napr. šesťmocný chróm, látka vyvolávajúca kožné reakcie), hračky a výrobky určené na starostlivosť o dieťa (napr. zmäkčovadlo plastov, ktoré môže spôsobiť poruchy plodnosti) a módna bižutéria (napr. škodlivé ťažké kovy).

„Výrobky, ktoré môžu spotrebiteľom uškodiť, sa musia z trhu čo najrýchlejšie odstrániť. Preto sme vytvorili systém včasného varovania. V priebehu rokov sa ukázalo, že ide o veľmi efektívny prostriedok ochrany európskych spotrebiteľov. Je to veľmi praktický príklad spolupráce EÚ v prospech našich občanov," uviedla Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť.

Do systému je v súčasnosti zapojených 31 krajín (EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko).