Odpočet Ficovej vlády: Každý piaty výrok je fakticky nepresný

Odpočet Ficovej vlády: Každý piaty výrok je fakticky nepresný Foto: Omédiách.com

Vláda Roberta Fica po troch rokoch vládnutia sa na tlačovej besede aj formou tlačovej správy pochválila, čo všetko urobila. Zverejnila odpočet 100 najdôležitejších opatrení a výsledkov svojho vládnutia v období od apríla 2012 do apríla 2015.

 

 

Demagog.SK, ktorý analyzuje pravdivosť výrokov v politických diskusiách, sa rozhodol overiť tento odpočet druhej vlády Roberta Fica, ktorý pri príležitosti troch rokov publikoval Úrad vlády SR. "Hoci dominantný počet tvrdení je fakticky presných, viaceré sú neoveriteľné a približne každý piaty výrok je fakticky nepresný. Nekorektné tvrdenia majú zväčša vlastnosť preháňania, vylepšovania skutočného výsledku a "chválením sa cudzím perím"," píše Demagog.sk.

Viaceré výroky by sme v bežných reláciách vôbec neoverovali, keďže hovoria o budúcom plnení, teda o stave, ktorý ešte nedokážeme overiť.," píše Demagóg.

 

Napríklad vláda tvrdí: Spustené boli prvé z opatrení na podporu inovatívnych podnikateľských projektov, tzv. start-upov."

Podľa Demagog.sj ide o zavádzanie:
Podpora startupov má na Slovensku nadobudnúť podobu hlavne v zjednodušení prístupu malých podnikateľov k bankovým úverom a zjednodušení zakladaní spoločností s ručením obmedzeným, znížením dane z príjmu. Plánované je od roku 2015 aj rozdávanie finančných kupónov. Hovorí o tom Koncepcia pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v SR. Tieto opatrenia sú však k dnešnému dňu v stave konceptov a návrhov, nepodarilo sa nám nájsť žiadnu informáciu o tom, že niektoré z nich by už boli uvedené do praxe. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Zvýšenie konkurencieschopnosti, podpora inovatívnych podnikateľských projektov, výskumu a inovácie ako takej patrí medzi jednu z politík Európskej Únie pre obdobie rokov 2014-2020, ktorá nesie názov Horizont 2020. Tento projekt bol prijatý v roku 2011 a zúčastňujú sa na ňom všetky členské štáty EÚ. Podpora výskumu a inovácií je zameraná na zjednodušenie prístupu k eurofondom, uľahčenie administratvínych nákladov spojených s ich ziskom a využívaním.

Na slovenskej úrovni projekt Horizont 2020 spadá pod správu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prvé kolo výziev na predloženie návrhov projektov bolo v decembri 2013.

Podrobná analýza opatrení vlády Demagog.sk
100 opatrení vlády 2012-2015