BILLA s projektom „Zdravé oči už v škôlke“ získala za prevenciu detského zraku ocenenie VIA BONA SLOVAKIA 2022 (VIDEO)

BILLA s projektom „Zdravé oči už v škôlke“ získala za prevenciu detského zraku ocenenie VIA BONA SLOVAKIA 2022 (VIDEO) Reprofoto youtube Nadácia Pontis

Odborníci z programu Zdravé oči už v škôlke skontrolovali počas piatich ročníkov zrak viac ako 86 000 deťom po celom Slovensku. Z tohto počtu bolo až 13 000 deťom a ich rodičom vydané odporučenie na návštevu detského oftalmológa. Úspešný preventívny projekt BILLA, o. z. BILLA ľuďom a Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) pozitívne ohodnotila aj odborná porota, ktorá zaň spoločnosti BILLA udelila ocenenie VIA BONA SLOVAKIA 2022, v kategórii Dobrý partner komunity.

Silné hodnoty ako pomoc a podporu slabších, ochranu planéty, našej budúcnosti či dôležitosť udržateľnosti pretavuje spoločnosť BILLA do mnohých svojich aktivít spoločenskej zodpovednosti. Svojimi projektami dlhé roky pomáha deťom, jednorodičovským domácnostiam, komunite nevidiacich a slabozrakých, či aktívnym športovcom. Ocenenie VIA BONA SLOVAKIA za rok 2022 v kategórii Dobrý partner komunity získala spoločnosť BILLA za dlhodobý a strategický prístup k prevencii porúch zraku, ktorý má merateľný dopad na život detí.

Spoločnosť sa tým zaradila medzi najzodpovednejšie firmy minulého roka na Slovensku. „Toto ocenenie nás nesmierne potešilo. Byť označený za Dobrého partnera komunity je záväzok do budúcnosti, no zároveň je to pre nás potvrdenie, že sme na dobrej ceste a naša podpora a pomoc rôznym skupinám ľudí má veľký význam. Pomoc komunitám pre nás nie je trendová záležitosť. Dlhodobo hľadáme možnosti ako im pomáhať a často sa do podpory pokúšame zapojiť aj našich partnerov. Veď napokon BILLA je po 30 rokoch fungovania na Slovensku tiež jedna veľká komunita - zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov a sympatizantov,“ povedal Tomáš Staňo, finančný riaditeľ BILLA Slovensko a predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.

Ocenenie VIA BONA SLOVAKIA 2022 – Dobrý partner komunity získal program Zdravé oči už v škôlke, ktorý je určený deťom od troch do šiestich rokov. Keďže zlé videnie nebolí, začínajúce problémy či predispozície nedokážu odhaliť starostliví rodičia ani zodpovední pedagógovia. Vtedy na rad prichádzajú vyškolení odborníci z programu, ktorí bezbolestne a v známom prostredí skríningovým meraním skontrolujú škôlkarom zrak. Najzásadnejšou je v tomto prípade včasná a správna diagnostika. „Aj tento rok sme si dali za cieľ zmerať zrak 20 000 predškolákom. Sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou takéhoto užitočného projektu, ktorý v mnohých prípadoch dokáže deťom pomôcť k plnohodnotnému dospeláckemu životu bez okuliarov. Rodičom podávame pomocnú ruku a zároveň tým skvalitňujeme život dorastajúcej generácie,“ povedala Jana Gregorovičová, podpredsedníčka predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.

BILLA sa téme zhoršujúceho sa detského zraku venuje dlhodobo, k čomu ju inšpirovala spolupráca s komunitou nevidiacich a slabozrakých. Svoje aktivity rozvinula od prevencie a starostlivosti, aj k zlepšeniu podmienok pre diagnostiku malých pacientov. Vďaka dlhodobej spolupráci s Klinikou detskej oftalmológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb, spoločnosť pomohla skvalitniť vyšetrenia zakúpením viacerých špecializovaných prístrojov.

Najnovšie