Jan Palach chcel v roku 1969 obsadiť rozhlas a vyhlásiť generálny štrajk

Foto: moderni-dejiny.cz Foto: moderni-dejiny.cz

Historik v českom rozhlase zverejnil doteraz neznáme plány Jána Palacha.

 


Študent Filozofickej fakulty v Prahe Jan Palach vstúpil do histórie šokujúcim činom, keď sa 16. januára 1969 pri budove Národného múzea na Václavskom námestí v Prahe polial benzínom a zapálil, urobil tak na protest proti vojenskej okupácii.

 

Len málo sa vie o tom, že ešte predtým chcel so skupinou študentov obsadil Československý rozhlas a verejne vyzvať obyvateľstvo na generálny štrajk. Historikovi Petrovi Blažekovi sa podarilo objaviť jeden zo zabudnutých listov Jana Palacha z januára 1969. V ňom vyzýva k obsadeniu budovy rozhlasu. "Navrhoval jednému zo študentských vodcov, aby študenti obsadili budovu na Vinohradskej triede. Písal, že neďaleko sú budovy Vysokej školy ekonomickej, kde je niekoľko tisíc študentov. Že by bolo možné, aby študenti vysielali výzvu na generálny štrajk. Malo ísť o malú skupinku študentov, ktorí by vyzývali ďalších kolegov, "povedal historik pre Český rozhlas.

List bol následne zabavený Štátnou bezpečnosťou, ktorá ho našla v archíve Akademické rady študentov. "Palach ho adresoval Lubomírovi Holečkovi, jednému z predstaviteľov študentského hnutia na Filozofickej fakulte, približne 14 dní predtým, ako sa upálil na Václavskom námestí," povedal Blažek. "Sám písal, že ak sa ten nápad bude zdať šialený, nech adresát list zničí. Napísal tam aj svoju adresu, aby dal najavo, že nie je anonym. Žiadnu odpoveď nedostal. Študenti potom o liste nehovorili, aby Palach nebol dehonestovaný," dodal pre rozhlas Blažek, ktorý je autorom životopisu Palacha.

O upálení informoval v roku 1969 Československý rozhlas: "Nebýva u nás v rozhlase zvykom, aby publicisti vystupovali s kolektívnym vyhlásením. Ale mimoriadna situácia nás vedie k mimoriadnom spôsobu. Čin 21 ročného pražského študenta, aj keď s ním nemožno ľudsky súhlasiť, nemožno ani ignorovať. Udalosť nemožno anulovať, pretože sa stala. V Československu sa zmenila situácia a táto situácia trvá. A nikto ju znova nezmení, ak k tomu nebudú aj iné predpoklady ako naše protesty a naše priania," informovali vtedy redaktori, podľa nahrávky z archívu rozhlasu.