Expres nachytal Stella Centrum, ako kradne dopravné informácie

Zdroj: Stella centrum Zdroj: Stella centrum

Rádio Expres zverejnilo na svojej webovej aplikácii niekoľko zámerne vymyslených dopravných udalostí, ktoré do svojho vysielania nedali. Už po niekoľkých minútach sa informácie objavili na stránke Stella centra, ktorý predáva rádium Stella servis s dopravnými informáciami. Informácie odvysielali Fun rádio a Anténahit Rádio.

 


Expres zámerne vybral nereálne upozornenie: upozorňoval na odstavený kamión v neprehľadnej zákrute na ceste zo Svitu do Popradu, ide pritom o rovnú cestu. A na radar obojsmerne pri obci Závadky. Takýchto vymyslených udalostí prebral Stella servis od Expresu niekoľko.
Rádio tak chcelo upozorniť na vykrádanie jej dopravného servisu, ktorý podľa rádia trvá už rok.

 

"Našu pozíciu najrýchlejšieho a najspoľahlivejšieho dopravného servisu sme si budovali dlhé roky, rovnako ako našu širokú a spoľahlivú databázu Expres vodičov. Zároveň sme za tie roky do jeho budovania zainvestovali aj veľké množstvo finančných prostriedkov," povedal pre Omédiách.com Ivan Antala, programový riaditeľ Expresu. „Považujeme za nemorálne, ak niekto túto databázu využíva bez nášho súhlasu a vedomia, a ešte s ňou aj obchoduje a zarába na niečom, čo Rádio Expres poskytuje zadarmo. Nehovoriac o tom, že tým dochádza k zavádzaniu dotknutých rádií, ktoré možno v dobrej viere platia za niečo, čo považujú za spoľahlivé a hodnoverné. Kým realita je taká, že dostávajú informácie s veľkým časovým sklzom oproti realite a do éteru ich možno nevedome uvádzajú ako čerstvé a aktuálne vo chvíli kedy sú často už viac ako 30 minút staré a neaktuálne, čím dochádza k zavádzaniu poslucháčov a vodičov, ktorí sa na takéto rádiá spoliehajú," dodal Antala.

Reakcia šéfa Stella Centra Viliama Brtáňa.

Reakcia Fun rádia.


Šéfa spravodajstva a dopravného servisu rádia Expres Peter Palovič o vykrádaní

Vykráda vaše dopravne informácie Stella Centrum?
Už roky pozorujeme, že informácie, ktoré nám telefonujú naši poslucháči na dopravný servis, sa oneskorene, približne o 30 minút, objavujú v presne tom istom znení v dopravných servisoch iných rozhlasových staníc. Preto sme si urobili niekoľkokrát skúšku podobnú tej, ktorá sa objavila vo videu, a to nám podozrenie potvrdilo. Vzhľadom k tomu, že tieto rozhlasové stanice spolupracujú so Stella Centrom, sme overili aj informácie zo Stella servisu, ktorý Stella Centrum poskytuje, a tie nám podozrenie potvrdili, pretože na ich stránke sa naše informácie presne v tom znení objavovali a objavujú s vysokou pravidelnosťou. Preto sme sa rozhodli na tom poukázať. Vymysleli sme si informácie, ktoré nemohli nastať, alebo v danom čase nenastali. A napriek tomu, sa tieto informácie objavili v Stella servise a neskôr aj vo vysielaní rádií, ktoré s ním spolupracujú.

Ako vy získavate dopravne informácie?
Informácie do dopravného servisu výhradne získavame od expresvodičov. To sú všetci poslucháči, ktorí kedy telefonovali do dopravného servisu Rádia Expres. Je to také naše označenie poslucháčov, ktorí tým patria do našej rádiovej rodiny. Iné zdroje nemáme. Ani vlastne nepotrebujeme, pretože za tie roky máme presné skúsenosti, že ak dôjde k udalosti na nejako frekventovanej ceste, tak máme odhad koľko vodičov nám bude telefonovať. Na základe závažnosti informácií ďalej komunikujeme s dopravnou políciou, alebo hasičskými zbormi, aby sme vedeli o danej situácii viac a vedeli informovať o jej ďalšom vývoji v čase. Iné zdroje dopravný servis Rádia Expres nevyužíva.

Akým spôsobom získavajú oni?
To je otázka na Stella Centrum. Na základe ich webovej stránky je jasne prezentovaná rovnako telefonická linka, na ktorú by mali telefonovať poslucháči. Zároveň ale vieme, že ich komunikácia tejto linky je minimálna až žiadna, čiže máme reálne pochybnosti o jej funkčnosti. Iné zdroje na webe nekomunikujú.

Aké mate výhrady k Stella Centru?
Neprislúcha nám hodnotiť kvalitu Stella Centra. My sme len poukázali na to, že získavajú informácie z našej webstránky a mobilnej aplikácie, na ktorých sú informácie obnovované v reálnom čase hneď ako nastanú. A to bez toho, aby to s nami prerokovali, aby nás požiadali o to, či môžu informácie preberať, alebo uvádzali zdroj, odkiaľ informácie majú, čo je v mnohých prípadoch dopravný servis Rádia Expres.

Od kedy registrujete nekalú činnosť?
Zverejňovanie informácií, ktorými disponuje náš dopravný servis, inými médiami, sledujeme už niekoľko rokov. Takúto „prácu" Stella Centra sledujeme systematicky približne rok. Nekalé je na tom aj to, že Stella Centrum si necháva od ostatných rozhlasových staníc platiť za to, že im poskytuje dopravný servis, ktorý nevzniká výhradne ich činnosťou, ale je preberaný aj od nás. Nehovoriac o tom, že kým sa touto cestou dostanú informácie do ostatných rádií a sú odvysielané, sú časťou už neaktuálne.

Pokúšali ste sa to vzájomne riešiť?
Niekedy veľmi dávno v minulosti. Tvrdili, že nijako nevedia ovplyvniť fakt, že naši poslucháči, ktorí počuli informáciu z rádia, telefonujú do Stella servisu, inými slovami – nič nám nedokážete. Teraz sme to nevysielali a informácie aj tak preberajú. Preto sme sa už neobrátili na Stella Centrum, ale na našich právnikov a tí ich budú kontaktovať.