Fun rádio dostalo sankciu za maďarčinu vo vysielaní

Fun rádio dostalo sankciu za maďarčinu vo vysielaní

Rada pre vysielanie a retransmisiu pokutovala za reklamu v maďarskom jazyku aj za skrytú reklamu vo vysielaní.


Fun Rádio v septembri minulého roka odvysielalo na frekvencii v Lučenci reklamu na OTP Banku v maďarskom jazyku. Podľa rady tak došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka. Na vysielateľov sa stále vzťahuje zákon o štátnom jazyku z roku 1995, podľa ktorého "vysielanie v rozhlase a televízii sa na celom území Slovenskej republiky uskutočňuje v štátnom jazyku."

Upozornenie na porušenie zákona dostalo aj liptovské L-Rádio za to, že neoddelilo reklamu od iného programu. Do vysielania sa tak dostala propagácia internetového providera Alconet a hotela Liptovský dvor.

Sankciu 1 500 eur dostalo rádio Expres za to, že zreteľne neoddelilo reklamu od iného programu v súvislosti s vysielaním ešte z jesene 2011. Šlo o informáciu týkajúcu sa vysielania relácie Česko Slovensko má talent na JOJ. V tomto prípade rozhodovala rada opätovne, potom, ako jej prípad vrátil Najvyšší súd na opätovné prerokovanie. Pôvodná sankcia bola 3 tisíc eur.