Rozšíriť pokrytie chce Rádio Vlna, Best FM, rockové rádiá a ďalšie

Rozšíriť pokrytie chce Rádio Vlna, Best FM, rockové rádiá a ďalšie Ilustr.foto: Rádio Rebeca

O voľné rozhlasové frekvencie má záujem sedem vysielateľov.

 

 

V jesennom výberovom konaní je zaradených osem voľných rozhlasových frekvencií na terestriálne vysielanie. Záujem o ne majú siedmi vysielatelia.

Rada bude rozhodovať o pridelení frekvencií v Bratislave, Brezne, Novom Meste nad Váhom, Považskej Bystrici, Ružomberku, Trenčíne, Tvrdošíne a Žiline. Svoje pokrytie by mohli rozšíriť vysielatelia GES Slovakia (Rádio Anténa), RADIO ROCK (Radio One Retro), C.S.M. group (Rocková republika), Rozhlas a televízia Slovenska (Rádio_FM), Best FM Media (Rádio Best FM), CORPORATE LEGAL (Rádio Vlna) a EUROPA 2 (Europa 2). Najviac frekvencií – päť žiada prideliť vysielateľ GES Slovakia, štyri z nich sám koordinoval, píše rada v tlačovej správe.

Najväčší záujem je o frekvenciu 94,5 MHz Žilina, o ktorú sa uchádza sedem žiadateľov. Ide o silnú, tzv. ženevskú frekvenciu s výkonom 20 kW, uvoľnenú po vysielateľovi ASISTENT CONSULTING COMPANY (Rádio Sever).

Verejné vypočutie žiadateľov bude v pondelok 9. novembra v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jesenného výberového konania: