Členovia Klubu reklamných agentúr posielajú vláde, zadávateľom aj kolegom otvorený list

Členovia Klubu reklamných agentúr posielajú vláde, zadávateľom aj kolegom otvorený list Foto: KRAS

Zástupcovia reklamných agentúr združených v KRAS-e zverejnili otvorený list, ktorý adresujú kolegom, zadávateľom ja vláde. Prinášame celé znenie:

 My, členovia Klubu Reklamných Agentúr Slovenska, si plne uvedomuje vážnosť situácie, v ktorej sa naša krajina, Európa a aj celý svet aktuálne nachádza.

Vyzývame našich kolegov, všetky reklamné a komunikačné agentúry a zároveň všetky firmy v komunikačnom a marketingovom priemysle, aby pristupovali veľmi zodpovedne a empaticky k ekonomickým a personálnym opatreniam, ktoré v súvislosti s COVID – 19 zavedú. Zároveň vyzývame našich zamestnancov, aby prijaté opatrenia zamestnávateľov chápali a vnímali ako nevyhnutné a z dlhodobého pohľadu prospešné.

My sami si tiež uvedomujeme náročnosť tejto situácie. Skúsme sa k nej postaviť spoločne s cieľom zabezpečiť prekonanie týchto mesiacov s čo najmenšími stratami na všetkých stranách. Solidárne sa snažíme pre Vás v maximálnej možnej miere optimalizovať náklady a veríme, že sa nám podarilo implementovať riešenia pre udržanie pracovného nasadenia našich tímov. Vyzývame našich klientov a všetkých zadávateľov marketingovej komunikácie, aby pristupovali k extrémnemu kráteniu rozpočtov s rozvahou a svoj mediálny priestor využili hlavne na zodpovednú a edukatívnu komunikáciu  pre podporu dodržiavania opatrení.

Vyzývame Vládu SR, aby pokračovala v prijímaní takých opatrení, ktoré pomôžu udržať na Slovensku zamestnanosť a teda kúpyschopnosť.

Vláde SR a rovnako orgánom štátnej správy, ponúkame k dispozícii naše kapacity a skúsenosti na komunikačné projekty verejnoprospešného záujmu.

Odsudzujeme akékoľvek poplašné správy a dezinformácie, ktoré ešte viac brzdia ekonomiku a negatívne vplývajú na psychické zdravie ľudí.

My, členovia KRAS-u sa zároveň spoločne zaväzujeme, že komunikáciou sa budeme snažiť udržiavať našu spoločnosť zodpovedne informovanú a optimisticky naladenú.

Apple Pie Advertising
Effectivity POWERED BY PUBLICIS
Elite Solutions
Istropolitana Oglivy
JANDL, marketing a reklama
Mullen Lowe GGK
MADE BY VACULIK
MUW SAATCHI & SAATCHI
Respect APP
TRIAD Advertising
Wiktor Leo Burnett
Zaraguza