Slováci majú málo času na vzťahy. Kofola zavádza Láskyplný piatoček – jeden deň voľna na lásku

Slováci majú málo času na vzťahy. Kofola zavádza Láskyplný piatoček – jeden deň voľna na lásku Foto: Kofola

Slováci aj Česi trávia so svojimi partnermi len dve a pol hodiny denne*, z toho väčšinu času zaberú rutinné činnosti či starostlivosť o domácnosť. Kofola si uvedomuje, že o lásku je potrebné sa starať. Preto sa rozhodla zaviesť Láskyplný piatoček a inšpirovať aj ostatných, aby venovali svojim blízkym to najcennejšie – svoj čas.

Starostlivosť o lásku a vzťahy? To je súčasť DNA Kofoly. Preto tento rok tradičná československá značka a s ňou rovnomenná firma originálnou cestou upozorňuje na potrebu lásky v spoločnosti a sama robí významný krok, ktorý môže inšpirovať ostatných. Dáva zamestnancom deň voľna navyše, aby ho mohli stráviť so svojou partnerkou či partnerom.

Prieskum spoločnosti Kofola* ukázal, že máme určite čo zlepšovať. Takmer dve tretiny dopytovaných (59 %) uviedlo, že majú na partnera menej času, ako by potrebovali. Kvalitne prežitý partnerský čas, mimo bežnú rutinu, si užíva 58 % ľudí len občas, 26 % dokonca len jeden až dvakrát za mesiac alebo aj menej.

Čo nám bráni venovať svojej polovičke viac času aj počas bežných dní?

Po príchode z práce ľudia najskôr riešia činnosti súvisiace so starostlivosťou o domácnosť a deti. Na druhom mieste to je fyzická únava z práce, za ňou nasledujú na podobnej úrovni neskorý príchod z práce a psychická únava. Ľudia tiež svoju komunikáciu presúvajú do online prostredia. Takmer polovica, 45 % partnerov je schopných si namiesto osobného rozhovoru četovať dokonca aj vtedy, keď sú fyzicky spolu.

Hlavný je záujem o druhého a maličkosti

Skrátka a dobre, ak máme mať kvalitný vzťah, mali by sme sa jeden druhému venovať čo najviac. Časovo, ale aj záujmom o toho druhého. Potvrdzuje to aj psychologička a vzťahová poradkyňa Veronika Ragan: „Dvoriť môžeme počas celého vzťahu, nielen na začiatku. A práve malé milé gestá ukážu, že aj pri dennom zhone na svoju polovičku myslíme.“

Aj podľa respondentov Kofola prieskumu sú veľmi dôležité obyčajné gestá a emócie. Medzi kľúčové veci, ktoré nám zlepšia deň a navodia príjemnú atmosféru po príchode partnera z práce domov, patrí pre polovicu z nás úsmev alebo jednoduchá otázka „Ako si sa mal/a?“. Naopak materiálno, ako darček alebo kvetina, je dôležité len pre desatinu dopytovaných.

„Vyjadrenie a prijatie pocitov si môžeme zabezpečiť len v medziľudskej interakcii - ak sa cítime, že sme prijatý a milovaný, tak v nás narastá pocit významnosti. Ak vieme milovať, tak sa cítime byť užitočnými. Aktivity, zabezpečenie, matériu si vieme dať aj sami. Vyššie potreby ako láska a spolupatričnosť si však vieme zabezpečiť len vo vzťahu, čiže sme pri ich napĺňaní v podstate závislí od iných ľudí,“ potvrdzuje Veronika Ragan.

Využiť na naplnenie tejto vzťahovej potreby sa pritom dajú aj chvíle počas pracovného týždňa, o ktoré ľudia často zbytočne prichádzajú. Väčšine ani nenapadne, že by „spoločnou chvíľou“ mohla byť aj cesta do práce alebo obed počas pracovného dňa. U nás je stále zaužívané, že pracovný čas je oddelený od osobného života. Ľudia preto chodia na obedy s kolegami a kolegyňami, a partneri dokonca spolu ani veľmi necestujú do práce. A je to škoda, lebo v prieskume Kofola zistila, že viac ako pätina ľudí pracuje od partnera len vo vzdialenosti do 10 minút a ďalšia pätina do 20 minút. A napriek tomu iba 12 % si denne alebo často zájde na spoločný obed, a len 7 % spolu denne alebo často cestuje do práce.

Deň voľna na lásku? V Kofole áno!

Podľa prieskumu by 82 % ľudí uvítalo deň voľna na budovanie vzťahu s partnerkou či partnerom. Kofola im preto vychádza v ústrety. Rozhodla sa dať všetkým zamestnancom na Slovensku aj v Česku, vrátane dcérskych spoločností UGO a LEROS, jeden voľný piatok v roku navyše, aby sa mohli venovať svojej partnerke či partnerovi. „Láskyplným piatočkom tému symbolicky otvárame. Stále sa rozpráva o pojme „work-life balance“, ale ja verím, že je načase začať rozprávať o „work-love balance“. Láska nie je raketová veda, ale je potrebné sa o ňu poriadne starať. Aby sme začali od seba, rozhodli sme sa v Kofole zaviesť deň voľna na lásku. Okrem reálneho dňa voľna pre všetkých našich zamestnancov chceme otvoriť tému aj v celospoločenskej diskusii. Radi by sme inšpirovali aj ostatných, každý kúsok lásky navyše sa počíta,“ vysvetľuje Jannis Samaras, majiteľ a náčelník Kofoly ČeskoSlovensko.

K Láskyplnému piatočku Kofola spustila web laskyplnypiatocek.sk. Na ňom si ľudia môžu napríklad otestovať vzťah so svojím partnerom alebo si stiahnuť žiadosť o voľno na lásku a poslať ju svojmu zamestnávateľovi.

Spoločne najradšej na výlet

Kofola sa v prieskume spýtala aj na najobľúbenejšie aktivity na voľný deň s partnerom. Jednoznačne sa ukázalo, že ho chceme tráviť vo dvojici, v pokoji a romanticky. Takmer dve tretiny ľudí, mužov aj žien, v prieskume ako najpreferovanejšiu aktivitu uviedli výlet do prírody. Až s odstupom sa umiestili spoločné jedlo alebo sex. „Celkovo každý nový podnet a priestor vie byť podnetom nielen pre objavovanie daného miesta, ale aj seba samých. Myslím si, že práve aj trávenie času osamote v páre, nie iba medzi kamarátmi, vie ukázať, či máme k sebe blízko alebo nie. Či vieme spolu interagovať aj vo dvojici alebo potrebujeme k tomu aj iné sociálne podnety,“ vysvetľuje Veronika Ragan.

Celkovo sa podľa prieskumu Kofoly pohľad mužov a žien na spoločne strávený deň veľmi nelíši, iba muži dávajú väčší dôraz na aktívne trávenie spoločného času – šport (12 % vs. 7 %) alebo sex (30 % vs. 24,8 %), ženy zase viac ako muži ocenia romantické spoločné jedlo (20,3 % vs. 30,6 %). „Trávenie voľného času je jeden zo štyroch pilierov vzťahu, ďalšie tri sú finančný management, postoj k rodine a intimita. Ak je jeden z pilierov ohrozený, tak vzťah prechádza krízou,“ hovorí Veronika Ragan. Preto je teda podľa psychologičky vždy potrebné „hľadieť” aj na predstavy nášho partnera. Jeden víkend to môže byť dobrodružstvo v prírode, druhý víkend pokoj doma.

Kofola bude Láskyplný piatoček rozvíjať nielen na webe, ale aj na ďalších svojich komunikačných platformách. Tešiť sa môžete na inšpiratívne tipy na trávenie spoločného času, súťaž o netradičné zážitky vo dvojici alebo príbehy samotných ČechoSlovákov, ktorí sa rozhodnú k Láskyplnému piatočku pridať.

* Výskum Go4insight pre spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko, marec 2023, 1 000 respondentov
** Výskum na vzorke 300 respondentov žijúcich v páre, apríl 2023. Zber dát bol realizovaný prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos