RPR: Školák prednášajúci vulgárneho Rytmusa je v poriadku

RPR: Školák prednášajúci vulgárneho Rytmusa je v poriadku

Podľa sťažovateľa reklamný spot s prednášajúcim chlapcom porušuje morálku a zlým spôsobom ovplyvňuje deti.

 

 

Online kníhkupectvo Gorila.sk nasadilo pred niekoľkými týždňami novú reklamnú kampaň, v ktorej chlapec prednáša vulgárny text speváka Patrika Rytmusa Vrbovského, Rytmus aj spolutvorcom kampane. Podľa Rady pre reklamu, ktorá sa zaoberala sťažnosťou, spot je v poriadku, etiický kódex reklamy neporušuje. „Televízny spot „Vrbovského Píščany"  nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu," píše v rozhodnutí.

Podľa arbitrážnej komisie RPR cieľom reklamy bolo s použitím výraznej hyperboly poukázať na skutočnosť, kam môže naša spoločnosť dospieť, keď nebudú najmä deti čítať knihy. „Aj napriek tomu, že skladba obsahuje kontroverzný a explicitne vulgárny text, má AK RPR za to, že jej využitie nebolo samoúčelné, ale korešpondovalo s cieľom a posolstvom reklamy."

Podrobnosti o spote: Školák prednáša vulgárneho Rytmusa

Reklama, v ktorej hlavný hrdina recituje Rytmusov text, bola dostupná širokej verejnosti v cenzurovanej verzii. Necenzurovaná verzia reklamy bola dostupná po zadaní veku od 18 rokov. „S ohľadom na tieto skutočnosti je AK RPR toho názoru, že reklama neporušuje Kódex."

Rada najnovšie riešila aj sťažnosť na čokoládu Deli arašidovú, kde sa sťažovateľ obával, že podporuje kanibalizmus. Alebo aj sťažnosť na spot na produkt Marťankovia, kde sa sťažovateľ slogan „Najobľúbenejšie multivitamíny pre deti v celej Galaxii" považuje zo zavádzajúci, pretože verí na iné civilizácie, ktoré využívajú multivitamínové produkty ako prevenciu pre svoje deti. Všetky tieto sťažnosti označila rada za nepodostatnené.