Reklama označila za tyranov detí len otcov, tí sa bránia

Reklama označila za tyranov detí len otcov, tí sa bránia Foto: Ligaotcov

Rada pre reklamu označila za neetickú aj kampaň so zľavou pri tankovaní od spoločnosti Shell a sexistickú reklamu s názvom "Vyplníme každý otvor".

 


Rozhlasová kampaň „Slovensko potrebuje dobrých otcov" je v rozpore s etickým kódexom reklamy. Rada pre reklamu dala za pravdu sťažovateľom, ktorí tvrdia, že kampaň zavádza verejnosť a predkladá jej nepravdivé informácie s cieľom šíriť poplašnú správu. „Vytvára mylný dojem, že páchateľmi násilia na deťoch sú výlučne otcovia. Zároveň zadávateľ nesprávne interpretuje výsledky prieskumu, ktoré boli v rámci kampane využité." Posolstvom kampane zadávateľov Profitmedia a mimovládnej organizácie Centrum Slniečko je prevencia domáceho násilia a týrania detí.

Podľa arbitrážnej komisie rady reklama môže v recipientovi vyvolať dojem, že až 36% našich – všetkých detí je týraných. Pritom prieskum bol robený len medzi deťmi 8. a 9. ročníkov ZŠ. Zároveň je komisia presvedčená, že reklama vytvárať mylnú predstavu, že pôvodcom násilia páchaného na deťoch sú takmer výlučne otcovia, čo však taktiež nebolo preukázané.

 Aktualizácia o vyjadrenie organizátorov: Organizátori s verdiktom komisie nesúhlasia: "Z textu sa nedá vôbec vyhodnotiť, že by násilie páchali len otcovia. To nie je posolstvom kampane, ani táto informácia z nej nevyplýva. Naopak vyzdvihuje sa úloha otcov ako dôležitých osôb v živote detí. Deti, ktoré zažívajú násilie, predsa majú svojich rodičov, ktorí ich majú chrániť a pomáhať im v ich harmonickom a všestrannom vývoji a raste. Celá reklama aj aktivity spojené s touto kampaňou boli formulované pozitívne ako pozitívny a motivujúci stimul na vyzdvihnutie fenoménu otcovstva. Informačná kampaň bola orientovaná na pozdvihnutie vedomia o právach detí a ich prežívanie a dôležitý význam otcov v ich živote," píšeu v svojej reakcii adresovanej Rade pre reklamu. Celú reakciu si môžte prečítať tu.

Aktualizácia o vyjadrenie o.z. Otcovia.sk (4. marca): "Nález Rady pre reklamu pokladáme za prelomové rozhodnutie, ktoré bude snáď inšpirovať aj štátne inštitúcie, aby otcov prestali diskriminovať na základe pohlavia vo veciach rozvodového a porozvodového usporiadania rodiny. Občianske združenie Otcovia.sk sa dlhodobo snažíme o to, aby rodičovská kvalita otcov nebola posudzovaná cez optiku diskriminačných klišé, že otcovia sú neschopnými, násilnými, ba až nebezpečnými rodičmi, pred ktorými treba chrániť všetky deti. Tvrdíme, že otcovia sú rovnako dobrými, alebo zlými rodičmi, ako sú matky," píšu vo svojom stanovisku, celé tu.

 

V rozpore s etickým kódexom je web stránka a reklamné pútače „Zľava 5/10 centov/l po celý rok" od SHELL Slovakia. Arbitrážna komisia sa stotočnila s názorom sťažovateľa, že text reklamy je zavádzajúci, pretože vyvoláva dojem, že za 18 bodov je možné si uplatniť zľavy na všetky natankované litre benzínu, avšak v skutočnosti, získa zákazník zľavu na liter benzínu za každých 18 bodov. Podľa komisie zadávateľ by mal komunikovať ponuku, s ohľadom na jej aktuálne prebiehajúce podmienky výlučne s upresnením, že zľavu na 1 l paliva je možné čerpať za každých 18 bodov.

V rozpore s etickým kódexom je aj billboard „Vyplníme každý otvor" od zadávateľa: INTER-OKNO. Podľa komisie využitie zobrazenia ženského tela nemá žiaden súvis s propagovaným tovarom, ktorým sú plastové okná a príslušenstvo. „Zobrazenie je samoúčelné, bez opodstatnenia a súvisu s posolstvom reklamy... Takáto forma reklamnej komunikácie je sexistická a to ako v obrazovej, tak aj vo verbálnej rovine a nemožno ju považovať za etickú. Reklamný text „Vyplníme každý otvor!", ktorý je s ohľadom na celkový vizuál reklamy možné vnímať ako dvojzmyselný a porušujúci všeobecné normy mravnosti a slušnosti," píše komisia v rozhodnutí.