Rada pre reklamu upozorňuje na falošnú faktúru

Rada pre reklamu upozorňuje na falošnú faktúru

Zahraničná spoločnosť ODM srl rozosiela reklamný leták, ktorý je natoľko podobný s vizuálom faktúr za patentové služby, že jej mnohí ľudia posielajú platby.

Rada pre reklamu (RPR) upozorňuje na reklamný leták „Patent Trademark Register" od spoločnosti ODM srl, ktorý sa tvári ako faktúra za patentové služby. Na leták ju upozornil sťažovateľ, ktorý zaplatil požadovanú sumu z faktúry 467 libier a až neskôr zistil, že ide len o reklamu na službu.

Vizuál letáku je veľmi podobný reálnym fakturám, ktoré sa platia za patentové služby. Arbitrážna komisia RPR na poslednom svojom zasadnutí označila leták za neetický. Takáto formu komunikácie je podľa nej v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami hospodárskej súťaže a je spôsobilá privodiť ujmu spotrebiteľom a v konečnom dôsledku aj iným súťažiteľom.

patent trade market