Stručne

Špionážny vírus kradne citlivé údaje. Dokáže sa úspešne skrývať

Špionážny vírus kradne citlivé údaje. Dokáže sa úspešne skrývať