Shooty nahneval Slovenskú advokátsku komoru s prasačou karikatúrou

Zdroj: sme.sk Zdroj: sme.sk

Slovenská advokátska komora žiada od denníka SME ospravedlnenie a vyzýva redakciu SME, ale aj iné médiá aby neprispievali k celkovej destabilizácii spoločnosti a jej polarizácii na princípe kolektívnej viny. Aktualizácia o stanovisko šéfredaktora SME.

 


V polovici júla (19. 7.) denníky SME publikoval karikatúru, na ktorej právnik s prasacou hlavou v červenom talári podáva s prasacou končatinou diplom mužovi, ktorý má prasací rypák, a hovorí: „Stali ste sa doktorom práv. Na drancovanie tejto krajiny niet lepšej kvalifikácie."

Shooty Zdroj: sme.sk

 

Slovenská advokátska komora ostala z karikatúry pobúrená. „Komora nechce zasahovať do práva slobodne vyjadrovať svoje názory na verejnosti a to aj formou karikatúry, má však za to, že táto sloboda vyjadrenia nesmie bezdôvodne zasahovať do práv iných alebo ich znevažovať," píše vo svojom verejnom vyhlásení komora. Ako ďalej píše cíti povinnosť verejne a razantne
sa ohradiť voči prejavom, ktoré môžu byť chápané ako hanobenie skupiny ľudí „len z dôvodu jej vzdelania či príslušnosti k stavu, pričom je táto skupina na báze kolektívnej viny nálepkovaná
a znevažovaná a označená ako nepriateľ spoločnosti."

Komora tvrdí, že reaguje nie z nedostatku sebareflexie či urazenej samoľúbosti alebo pokrytecky sa dožadujúc politickej korektnosti, ale z dôvodu, že zverejnenú karikatúru považuje za nebezpečný prejav, ktorým sa hanobí skupina ľudí len z dôvodu ich vzdelania.

Karikatúru prirovnáva k propagande totalitných režimov, ktorá prinášala rozdúchavanie nenávisti spoločnosti voči určitej skupine ľudí, či už pre ich vzdelanie, národnostný pôvod alebo triednu príslušnosť, ktoré viedlo v minulosti k prenasledovaniu mnohých advokátov práve pre ich národnostný pôvod a neskôr triednu príslušnosť.

„Verejné dehonestovanie na báze kolektívnej viny je popieraním základných princípov demokratickej spoločnosti a hlavne občianskych slobôd," píše vo vyhlásení komora.

Slovenská advokátska komora združuje 5300 advokátov a vyše 2000 advokátskych koncipientov.

Aktualizácia (17:00, 30. júla 2013): "Nevidím dôvod na ospravedlnenie. Karikatúra nemôže právnikov znevažovať, to robia oveľa intenzívnejšie sami. Bez toho, že by mnohí právnici v tejto krajine nerobili hanbu svojmu stavu, by nemohla byť táto karikatúra vtipná," povedal pre Omédiách.com šéfredaktor denníka SME Matúš Kostolný.

 

Autorka v minulosti pracovala pre denník SME.