Ocenenie Biela vrana získali Martin Bútora, lekár Sabaka aj dvaja aktivisti Lukáš Hrošovský a Tomáš Bálint

Ocenenie Biela vrana získali Martin Bútora, lekár Sabaka aj dvaja aktivisti Lukáš Hrošovský a Tomáš Bálint Foto: Facebook Zuzana Čaputová

Organizátori už po šestnásty raz slávnostne odovzdali ocenenia Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra štyrom laureátom. Ocenenie sa tento rok výraznejšie postavilo za ľudí, ktorí sa stali terčom sústredenej nenávisti, upriamuje pozornosť na ich hodnotné misie a zdôrazňuje, aké je dôležité zvýšiť spoločenskú podporu pre ľudí, ktorí nastavujú svoju tvár za hodnoty demokracie v časoch jej oslabovania a polarizácie.

 

Prví dvaja laureáti majú mnoho spoločné, obaja sú mladí ľudia a s vášňou sa venovali svojim komunitným, verejno-prospešným misiám. Obaja sa stali predmetom nepochopenia, nátlaku a obaja o ne prišli. Preto sú ocenení spoločne.
Tomáš Bálint bol pracovníkom Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote.

Lukáš Hrošovský pracuje s mládežou a vedie občianske združenie SYTEV.

„Žijú medzi nami ľudia, ktorí sa v čoraz vo väčšom počte stávajú predmetom sústredených útokov a nenávisti len pre ich postoje a hodnoty. Z histórie poznáme, aké je nebezpečné, keď necháme beztrestne v spoločnosti narastať nenávisť a urobíme z ľudí terče. Odtiaľ býva už len krôčik k reálnemu násiliu. Biela vrana sa chce tento rok postaviť za ľudí, ktorí takú nenávisť zakúšajú a poprosiť verejnosť o návrat ku vzájomnej úcte, empatii, dialógu a hľadaniu spoločného základu, kým nie je neskoro,“ povedala pre médiá spoluzakladateľka ocenenia Zuzana Wienk.

Ďalším oceneným sa stal lekár, infektológ Peter Sabaka, ktorý počas pandémie Covidu zachraňoval ľudské životy v prvej línii a bol jedným z najviditeľnejších hlasov poskytujúcich verejnosti vitálne dôležité odborné informácie.

„Oproti hrubej sile a nenávisti ťahá slušnosť a doržiavanie pravidiel akoby za kratší koniec. Brániť sa súdnou cestou voči bezprecedentným útokom je mimoriadne psychicky i finančne náročné. Preto si ľudia, ktorí podstúpia také príkorie aj v mene práv iných a sily celého demokratického spoločenstva, zaslúžia naše ocenenie,“ povedala novinárom členka Rady Bielej vrany Eva Kováčechová.

Tretie tohtoročné ocenenie udelila Rada Bielej vrany sociológovi, spisovateľovi, diplomatovi Martinovi Bútorovi za dlhodobý prínos.

„Krajina, ktorá by mala vo svojom verejnom živote viac Martinov Bútorov, by bola nepochybne krajinou, v ktorej by sa žilo šťastnejšie a spokojnejšie. Takých ľudí však žiaľ viac nemáme. Takých, ktorí za svoj život nikdy neuhnú a nesklonia sa pod žiadnymi tlakmi, a pritom nikdy nerozdeľujú. Martin Bútora stelesňuje takú verejnú postavu, dôsledne a neprestajne spájajúcu Slovensko, pretože to je v jeho ľudskej, spoločenskej a politickej prirodzenosti. Dnes je Martin Bútora osobitne dôležitý: už len preto, že je stelesnením viery v občiansku spoločnosť, ktorá, ako sa ukazuje, bude na Slovensku znovu pod paľbou,“ uviedla členka Rady Bielej vrany Marta Šimečková.

Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie. Organizátorom ocenenia je o.z. Bystriny.