Fico šéfredaktorovi SME: Mieru kritiky prekračujete

Fico šéfredaktorovi SME: Mieru kritiky prekračujete Foto: Úrad vlády

Premiér opakovane prejavuje nespokojnosť s denníkom SME. Kritizuje ho na tlačových besedách, v prejavoch, teraz sa posťažoval v otvorenom liste, ktorý je adresovaný šéfredaktorovi SME.

 

 

„S plným porozumením beriem na vedomie, že počet predaných výtlačkov denníka SME neustále klesá a že podobne ako iné redakcie, aj Vy musíte zápasiť s vážnymi finančnými výzvami. Za týchto okolností je pochopiteľné, že hľadáte nové cesty k čitateľom. Ak ste sa rozhodli pre výraznú bulvarizáciu v minulosti inak seriózneho pravicového denníka, ide o rozhodnutie, ktoré musia aktéri politického života len rešpektovať," takto začína premiér list adresovaný šéfredaktorovi SME Matúšovi Kostolnému. Podľa listu je nespokojný s tým, ako o ňom písal denník v súvislosti s jeho postojom k Ukrajine. V liste vymenováva mnohé výhrady, ktoré denníku adresuje už niekoľko rokov. Tvrdí, že už nemôže  „mlčky tolerovať podstatne nebezpečnejšie trendy objavujúce sa v periodiku."

„Bola to nakoniec úplne nepravdivá informácia, ktorú ste uverejnili v súvislosti s mojím postojom k udalostiam na Ukrajine, ktorá ma viedla k napísaniu tohto otvoreného listu. Nielenže sme Vašu redakciu usvedčili predložením konkrétnych dôkazov. Namiesto ospravedlnenia ste pokračovali v neopodstatnených vyjadreniach," píše.


Nespokojný je s prácou ako redaktorov tak aj komentátorov. „Povážlivé je aj stupňovanie osobných útokov, ponižovania a znevažovania ústavných činiteľov v komentároch, s osobitným zameraním na predstaviteľov SMERU – sociálna demokracia," píše premiér, ktorý si myslí, že SME je denník jednoznačne orientovaný na protivládnu agendu. „Túto skutočnosť beriem na vedomie a som nútený sa jej prispôsobiť. Uvedomujem si, že miera kritiky verejne činných osôb je podstatne širšia ako v prípade ostatných občanov, ale túto základnú premisu vzťahu médií a verejných činiteľov neprijateľným spôsobom prekračujete," píše na záver premiér.

Otvorené listy nielen šéfredaktorovi SME, ale aj šéfom iných médií píše premiér pravidelne.

Šéfredaktor SME odpovedá na list premiéra tiež listom: Kostolný ocenil neagresívny tón premiéra