Rada vyhlasuje výberové konanie na voľné terestriálne frekvencie

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlasuje prvé tohtoročné výberové konania na obsadenie frekvencií pre terestriálne vysielanie. Spravidla bývajú dve – jarné a jesenné.


Jarné výberové konanie vyhlásila Rada dnes, 2. apríla 2013, na úradnej tabuli vo svojom sídle, na webovej stránke a v dvoch celoštátnych denníkoch. Súčasťou výberového konania bude aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje frekvencie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie sa uskutoční 20. mája 2013.

Záujemcovia o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 24. apríla 2013, a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava).

V jarnom výberovom konaní sa budú môcť žiadatelia uchádzať spolu o jedenásť frekvencií. Konania bude Rada viesť osobitne na každú jednu frekvenciu. Vo všetkých prípadoch ide o tzv. individuálne skoordinované frekvencie.

Zoznam všetkých frekvencií jarného výberového konania: