VšZP začala posielať výsledky ročného zúčtovania za rok 2022

VšZP začala posielať výsledky ročného zúčtovania za rok 2022

Všeobecná zdravotná poisťovňa začala prvým klientom posielať výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2022. Ročné zúčtovanie vykoná VšZP podľa zákona viac ako 490-tisíc poistencom. Prvých 100-tisíc výsledkov dostanú fyzické osoby v najbližších dňoch a prioritne sa doručia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronických schránok aktivovaných na doručovanie.

Zasielané dokumenty obsahujú celý výpočet ročného zúčtovania. Voči výsledku môže poistenec alebo platiteľ podať v prípade nedoplatku námietku alebo v prípade preplatku nesúhlasné stanovisko, a to do 15 dní odo dňa doručenia. Po uplynutí termínu začína plynúť 45-dňová lehota, v rámci ktorej je povinnosť zaplatiť nedoplatok a zdravotná poisťovňa po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov musí vrátiť preplatok. Námietky je možné podať aj cez Ústredný portál verejnej správy. Pre tento účel je k dispozícii formulár alebo je možné námietku poslať ako odpoveď na správu od VšZP, prípadne cez Všeobecnú agendu.

Poistenci a platitelia poistného si môžu pozrieť výsledky a ich výpočet v ePobočke a zároveň ju využiť aj na podanie námietky alebo nesúhlasného stanoviska. Poistenci, ktorí majú konto v ePobočke, a ktorým VšZP vykonala ročné zúčtovanie a jeho výsledok bude zúčtovaný cez ich posledného zamestnávateľa, či zamestnávateľov, majú možnosť pozrieť si tu aj jeho výpočet.

Nedoplatok poistenci a platitelia poistného vedia jednoducho zaplatiť aj načítaním QR kódu, ktorý sa nachádza na odoslanom dokumente a v ePobočke. Fyzické osoby môžu nedoplatok uhradiť aj prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP alebo aktiváciou služby opakované platby dostupnej v mobilnej aplikácii VšZP. V rámci aplikácie sa zobrazuje aj informácia o preplatku.

Samostatne zárobkovo činné osoby si v ePobočke nájdu aj výpočet preddavku na poistné od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024.

Splnenie podmienok na vykonanie ročného zúčtovania poistného si môžu poistenci alebo platitelia overiť na webstránke VšZP. Po kliknutí na www.epobocka.com sa v časti Služby pre neprihlásených dozvedia, či splnili podmienky na vykonanie zúčtovania, či im ho už VšZP vykonala, aký je výsledok ročného zúčtovania, respektíve či je menší alebo väčší ako 5 eur.