Vypočítajte si, kedy pôjdete do dôchodku (NOVÁ DÔCHODKOVÁ KALKULAČKA)

Vypočítajte si, kedy pôjdete do dôchodku (NOVÁ DÔCHODKOVÁ KALKULAČKA)

Jednou zo základných podmienok pre vznik nároku na starobný dôchodok je dovŕšenie dôchodkového veku. Podľa súčasnej legislatívy bude pre osoby narodené v roku 1967 a neskôr ich dôchodkový vek určený v nadväznosti na vývoj dĺžky života v starobe. Vývoj dĺžky života v ďalekej budúcnosti oplýva neistotou. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vytvorila novú kalkulačku, podľa ktorej sa dozviete odhad vášho dôchodkového veku, pravdepodobnosť dožitia sa dôchodkového veku, či počet rokov života na dôchodku: