Po kliešťovej encefalitíde môžu zostať trvalé následky, najúčinnejšou prevenciou je očkovanie

Teplejšie počasie láka čoraz viac ľudí vyjsť si von. Jar však neznamená len prebúdzanie sa prírody, ale aj zvýšenie aktivity kliešťov. Tie môžu pri nedostatočnej prevencii spôsobiť závažné infekčné vírusové ochorenie – kliešťovú encefalitídu. Ochorenie ťažšie znášajú skôr dospelí a jeho následky môžu byť závažné. Najlepšou prevenciou je včasné očkovanie.

 

Kliešťová encefalitída spôsobuje zápal mozgu, miechy a mozgových obalov. „V našej geografickej oblasti sa vyskytuje stredoeurópska kliešťová encefalitída, často označovaná ako ,česko-slovenská'. Prenášačom infekcie je kliešť Ixodes ricinus a rezervoárom sú malé lesné hlodavce, ale aj iné divé a domáce zvieratá,“ vysvetľuje neurologička a revízna lekárka Všeobecnej zdravotnej poisťovne Jana Kalaninová. K prenosu infekcie dochádza krvnou cestou, po poštípaní infikovaným kliešťom alebo konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného mlieka a mliečnych výrobkov infikovaných zvierat. „Keď sa vírus dostane do organizmu človeka, pomnoží sa v podkoží a lymfatických uzlinách a lymfatickými a krvnými cievami sa dostáva do cieľových orgánov, predovšetkým do centrálneho nervového systému,“ spresňuje odborníčka.

Ochorenie sa zvyčajne prejaví po 7 až 14 dňoch inkubačnej doby, a to teplotou, bolesťou kĺbov, svalov, hlavy, prípadne črevnými problémami. Asi po 3 týždňoch nastupujú ďalšie neurologické príznaky ako závraty, tras, zmätenosť, dezorientácia, poruchy pamäti a spánku, stuhnutosť šije, poruchy hybnosti v dôsledku svalových obŕn, prípadne až opuch mozgu. „Ochorenie asi v 1 % prípadov končí smrťou. Väčšina pacientov sa vylieči, určitému percentu z nich zostávajú trvalé následky v podobe bolesti hlavy, poruchy pozornosti, či obrny svalov,“ upozorňuje J. Kalaninová.

Z dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne vyplýva, že ochorenie postihne každoročne čoraz viac ľudí. Kým v roku 2021 sa na kliešťovú encefalitídu liečilo 287 poistencov VšZP, minulý rok ich bolo 450. Rovnako rastú aj náklady na liečbu ochorenia, v roku 2023 ju VšZP uhradila vo výške takmer 430-tisíc eur.

Deti to zvládajú ľahšie

Kliešťovú encefalitídu zvyčajne ľahšie znášajú deti do 7 rokov, u ktorých sa ochorenie podobá na bežné vírusové ochorenie. „Ak u dieťaťa nebolo zistené prisatie kliešťa, je možné, že len pri riešení iných zdravotných ťažkostí, ako napríklad spánkové problémy, chronické bolesti hlavy a pod., lekár zistí, že dieťa bolo encefalitídou nakazené a prekonalo ju bezpríznakovo, alebo len s miernymi príznakmi,“ približuje lekárka.

Minulý rok sa na ochorenie liečilo 39 detí a 411 dospelých, pričom častejšie s ním bojovali muži. „Najviac ochorení sme zaznamenali u poistencov v Žilinskom kraji, potom v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji,“ spresňuje Ivana Linetová z oddelenia komunikácie VšZP.

Špecifické lieky na kliešťovú encefalitídu neexistujú, liečia sa len symptómy tohto ochorenia. Veľmi dôležitý je pokoj na lôžku a dostatok tekutín. Prisatý kliešť je potrebné čo najskôr odstrániť. „Na vytiahnutie kliešťa sa používajú špeciálne klieštiky, ktorými sa zachytí kliešť v blízkosti kože a jemným kývavým pohybom smerom nahor sa vytiahne. Rana sa následne dezinfikuje. Po odstránení kliešťa je vhodné niekoľko týždňov venovať väčšiu pozornosť svojmu zdravotnému stavu a v prípade objavenia sa príznakov vyhľadať lekára,“ zdôrazňuje J. Kalaninová.

Na očkovanie prispeje aj VšZP

Najlepšou prevenciou ochorenia je očkovanie, ktoré sa odporúča ľuďom navštevujúcim prírodu, či už pracovne alebo rekreačne. Optimálne je začať s očkovaním v posledných zimných mesiacoch, po prvej dávke druhú podať v intervale 1 mesiaca a 3. dávku za 6 mesiacov. „Ochrana po očkovaní trvá 3 roky, preto po ich uplynutí treba vykonať preočkovanie 1. dávkou. Preočkovanie v intervale 3 roky treba vykonávať dovtedy, kým riziko nákazy trvá.


Očkovať sa možno aj napr. tzv. zrýchlenou schémou, keď sa 3 dávky očkovacej látky podávajú v mesačných intervaloch alebo v 2 týždňových intervaloch, vtedy však treba prvé preočkovanie vykonať už po 1. roku,“ dodáva neurologička.

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde patrí medzi nepovinné očkovania, poistenci VšZP však môžu naň využiť finančný príspevok z produktu Peňaženka zdravia. Príspevok sa pohybuje do výšky 50 % z uhradenej ceny každej vakcíny. Uplatňuje sa po absolvovaní každej dávky na lekársky predpis a aplikovanej zmluvným lekárom. Klienti nemusia čakať na absolvovanie všetkých dávok očkovacej schémy a o príspevok môžu požiadať už po prvej dávke do 60 dní od úhrady vakcíny. S frekvenciou očkovania a s dodržaním termínov zas pomôže poistencovi mobilná aplikácia VšZP v časti Očkovací kalendár.