Vyhlásenie vedenia SAV k článku „Rakovina, láska moja finančná“

Vedenie Slovenskej akadémie vied vyhlasuje svoje stanovisko k článku Eugena Kordu „Rakovina, láska moja finančná", ktorý bol uverejnený v on-line verzii týždenníka .týždeň.

Vedenie SAV vyhlasuje, že v článku opísaná udalosť sa udiala mimo pôdy SAV a pracovník SAV, ktorý bol aktérom tejto udalosti, nemal a nemá oprávnenie ani poverenie vykonávať konzultantskú činnosť v medicínskej praxi a nič podobné nemá ani vo svojej náplni práce. Vedecký pracovník svojím konaním, opísaným v článku (aj keď nebolo uvedené jeho meno, a aj keď sa to udialo v akomkoľvek čase a na akomkoľvek mieste) zneužil a poškodil dobré meno Slovenskej akadémie vied a svojho pracoviska a spreneveril sa Etickému kódexu SAV. Od konania tohto pracovníka sa dôrazne dištancujeme. Budeme trvať na tom, aby Ústav experimentálnej onkológie SAV, kde pracuje dotyčný vedec, vyvodil pracovno-právne konzekvencie.

Vedenie SAV