SAV žiada Ľuboša Blahu, aby okamžite ukončil pôsobenie v akadémii vied

SAV žiada Ľuboša Blahu, aby okamžite ukončil pôsobenie v akadémii vied Foto: SAV/ Katarína Gáliková

Slavenská akadémia vied dnes zverejnila ďalšie vyhlásenie v súvislosti s poslancom Smeru Ľubošom Blahom a žiada ho, aby okamžite končil pôsobenie v akadémii. Prinášame celé stanovisko SAV, ktoré podporila väčšina štatutárnych zástupcov vedeckých pracovísk SAV:

Výzva štatutárnych zástupcov ústavov a centier SAV
 
 
My, predstavitelia vedeckých ústavov a centier SAV chrániac dobré meno SAV, ktorá patrí k najdôveryhodnejším inštitúciám na Slovensku, uvedomujúc si úlohu vedy a vedcov v spoločnosti, ktorí majú prispievať k tolerantnej, slušnej a inovatívnej spoločnosti, ctiac si slobodu a demokraciu, odmietajúc akékoľvek prejavy netolerancie či nenávisti, pripomínajúc historickú skúsenosť, že extrémistické a nenávistné postoje sú spôsobilé postupne narúšať demokratický politický systém a nahradiť ho systémom diktatúry,

vyzývame Mgr. PhDr. Ľuboša Blahu, PhD., pracovníka Ústavu politických vied SAV, v. v. i., ktorý opakovane a hrubo nerešpektuje etické štandardy vedca, zneužíva slobodu prejavu, aby okamžite ukončil svoje pôsobenie v SAV.

Pripomíname, že uvedený kolega bol opakovane upozorňovaný na svoje nevhodné správanie. Bez akejkoľvek sebareflexie dotyčného. Plne stojíme za vyjadreniami Etickej komisie SAV, ktorá okrem iného k jeho správaniu konštatovala:

„Postavenie vedca sa viaže na istú zodpovednosť vyplývajúcu z členstva v akademickej komunite. Tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť ani pri paralelnom výkone inej funkcie/iného povolania. Člen akademickej obce musí primerane zachovávať isté štandardy správania aj v prípade výkonu neakademickej funkcie. Vo všeobecnosti možno legitímne očakávať, že vedec bude politickú diskusiu kultivovať, nie degradovať.“

SAV sa už viackrát ohradila voči nenávistným prejavom Blahu.

Podrobnosti: Predsedníctvo SAV sa verejne ospravedlňuje prezidentke za Blahu