RTVS zverejnila ospravedlnenie za reportáž Zuzany Kovačič-Hanzelovej (VIDEO)

RTVS zverejnila ospravedlnenie za reportáž Zuzany Kovačič-Hanzelovej (VIDEO) Reprofoto RTVS

RTVS dnes večer na začiatku hlavnej spravodajskej relácie Správy RTVS zverejnila rozsiahle ospravedlnenie za príspevok redaktorky Zuzany Kovačič-Hanzelovej o českých parlamentných voľbách, Andrejovi Babišovi a médiách, ktoré pred rokmi získal.


V apríli Rada pre vysielanie a retransmisiu dala RTVS sankciu - povinnosť odvysielať niekoľkokrát oznam o porušení zákona za porušenie ustanovenia zákona o objektívnosti a nestrannosti. A to napriek tomu, že Kancelária rady v analýze skonštatovala, že reportáž bola v poriadku.

Redaktorka Zuzana Kovačič-Hanzelová v reportáži Správ RTVS z 20. októbra dala priestor na vyjadrenie Andrejovi Babišovi, komentátorovi Seznam.cz Jindřichovi Šídlovi, šéfredaktorovi týždenníka Respekt Erikovi Taberymu či šéfovi volebnej kampane strany ODS Adamovi Znášikovi, ktorí spochybňovali objektívnosť Lidových novín a Mladej fronty DNES.

Kancelária rady, ktorá členom rady pripravila analýzu, v reportáži problém nevidela a odporúčala správne konanie zastaviť. Rada sa však rozhodla RTVS za reportáž sankciovať a označila ju za neobjektívnu.

O sankcii rozhodovala rada v tomto zložení: predsedníčka Marta Danielová, podpredseda Ľubomír Kmec a členovia: Milan Blaha, Ingrid Fašiangová, Vladimír Holan, Peter Kolenič, Zoltán Pék a Gabriela Rothmayerová.

RTVS sa rozhodla neodvolať voči rozhodnutiu Rady pre vysielanie a retransmisiu. „Osobne ma veľmi mrzí, že RTVS sa rozhodla neodvolať sa a nesúdiť sa. Je to pre mňa iba ďalší dôkaz, že súčasné vedenie nestojí za prácou svojich redaktorov a nedokáže sa za nich ani postaviť, ani ich brániť,“ napísala na facebooku Kovačič-Hanzelová.

Aktualizácia o stanovisko RTVS 8.6.2018: "Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila RTVS za porušenie povinnosti zabezpečiť objektívnosť v spravodajskom príspevku odvysielať oznam o porušení zákona. RTVS je povinná tento oznam odvysielať do 3 dní od doručenia rozhodnutia. Túto povinnosť má RTVS bez ohľadu na to či využije možnosť podať žalobu voči rozhodnutiu RVR. Za nesplnenie povinnosti odvysielať takýto oznam, môže RVR uložiť pokutu až do výšky 165.969 eur. Vzhľadom na výšku možnej pokuty RTVS odvysiela tento oznam, ale voči rozhodnutiu RVR podá žalobu," napísala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

 

Reportáž z minulého roka, za ktorú RTVS dostala sankciu: