RTVS opäť zaradí do vysielania televízne vyučovanie – Školský klub (VIDEO)

RTVS opäť zaradí do vysielania televízne vyučovanie – Školský klub (VIDEO) Foto: RTVS/Milan Krupčík

RTVS sa rozhodla zareagovať na pozastavenie prezenčného vyučovania na základných školách. Od pondelka 11. januára opäť zaradí do vysielania reláciu Školský klub.

 

Televízne vyučovanie, ktoré je v súlade s učebnými osnovami, bude prebiehať v 60-minútových blokoch od pondelka do štvrtka vždy o 9.00 h na Dvojke.

Školský klub vysielala RTVS počas prvých dvoch vĺn pandémie v minulom.

„Školský klub je určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Pre žiakov, ale aj rodičov, je to veľmi dobrá pomôcka pri dištančnom vyučovaní,“ hovorí šéfdramaturg detskej tvorby RTVS Vladimír Balko.

Televízne vyučovanie sa na obrazovky vráti od pondelka 11.1.2021 od 9.00 h na Dvojke a bude prebiehať od pondelka do štvrtka podľa učebných osnov ŠPÚ. Jednotlivé dni budú zamerané na rôzne predmety, ako v predošlom roku. V pondelok sa vyučovanie bude venovať slovenčine, v utorok vlastivede, v stredu matematike a vo štvrtok prírodovede.