Dolinský má už v TA3 novú pozíciu

Dolinský má už v TA3 novú pozíciu Reprofoto TA3

Televízia TA3 stiahla moderátora Norberta Dolinského po jeho excese s alkoholom nielen z pozície moderátora hlavnej politickej relácie V politike ale aj z obrazu.

Dnes televízia oznámila, že Dolinský nastupuje na pozíciu dramaturga. Jeho náplňou bude podieľať sa na príprave viacerých spravodajských a publicistických formátov. “Televízia TA3 chce využiť Norov potenciál z hľadiska jeho dlhoročných televíznych skúseností aj pri kreovaní dramaturgických konceptov programov, ktoré predtým moderoval. Zároveň môže byť prínosom aj pri príprave obsahového developmentu digitálnych platforiem. Detaily zatiaľ nebudeme prezrádzať," povedala riaditeľka komunikácie TA3 Oľga Dúbravská.

Dolinského hliadka zastavila koncom apríla večer o 22:00 v Bratislave na ulici Na križovatkách. Dychová skúška u vodiča ukázala 1,77 promile. Okresný súd Bratislava II. v superrýchlom konaní uložil moderátorovi peňažný trest 5 000 Eur; pre prípad, žeby peňažný trest nebol zaplatený uložil náhradný trest odňatia slobody vo výmere 1 rok. Zároveň súd uložil obvinenému trest zákazu činnosti viesť akékoľvek motorové vozidlo na skúšobnú dobu 3 roky.

Minulý týždeň TA3 zverejnila ospravedlnenie Dolinského.

Reláciu V politike aktuálne moderuje Zuzana Martináková, výkonná riaditeľka programu a spravodajstva televízie TA3.