Reportéri bez hraníc vyzývajú Šimkovičovú, aby stiahla návrh zákona o verejnoprávnych médiách

Reportéri bez hraníc vyzývajú Šimkovičovú, aby stiahla návrh zákona o verejnoprávnych médiách Foto: MKSR

Medzinárodná novinárska organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) dnes zverejnila vyhlásenie, v ktorom vyzýva ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, aby stiahla návrh zákona, ktorý by vláde umožnil kontrolovať obsah verejnoprávnych médií.

Vláda premiéra Roberta Fica sa zrýchleným konaním pustila do pokusu o presadenie politickej kontroly nad verejnoprávnym vysielaním, ktorý nemá v histórii slovenskej demokracie obdobu, píšu RSF. Návrh zákona odporuje správe o právnom štáte na Slovensku prijatej Európskou komisiou v júli 2023, ktorá žiada vládu, aby „pokračovala v procese posilňovania pravidiel a mechanizmov na posilnenie nezávislého riadenia a redakčnej nezávislosti verejnoprávnych médií.“

„Slovenská vláda sa tajne snaží zbaviť verejnoprávne vysielanie jeho nezávislosti. Tento návrh zákona, ktorý je v úplnom rozpore s odporúčaniami najnovšej správy Európskej komisie o právnom štáte na Slovensku a Európskeho aktu o slobode médií (EMFA), je urážkou európskeho práva. Vyzývame ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, aby stiahla svoj návrh zákona a po konzultácii so subjektmi verejnoprávneho vysielania predložila nový návrh reformy, ktorý bude rešpektovať požiadavky Európskej únie," povedal Pavol Szalai, vedúci oddelenia RSF pre Európsku úniu a Balkán.

Navrhovaný zákon podľa šéfa RTVS Ľuboša Machaja umožní „politické prevzatie verejnoprávneho vysielania“. Jeho názor zdieľa už viac ako tisíc zamestnancov RTVS, ktorí sa podpísali pod výzvu o stiahnutie návrhu zákona. Machaj, ktorého parlament zvolil za generálneho riaditeľa RTVS do roku 2027, sa stal terčom nepodložených obvinení zo zaujatosti zo strany vládnej koalície, ktorá by ho v prípade prijatia zákona mohla odvolať.

Odporúčame aj: Takmer 200 novinárov podpísalo vyhlásenie: Podporujeme kolegov a kolegyne v RTVS

Nové vedenie by potom volila nová Správna rada STaR pozostávajúca zo siedmich členov, z ktorých štyroch by menoval parlament a troch minister kultúry. Nová programová rada, ktorej úlohou je zabezpečiť, aby verejnoprávne médiá rešpektovali svoje poslanie verejnej služby a ktorá pozostáva najmä z členov volených parlamentom, by mohla odvolať generálneho riaditeľa, ak sa domnieva, že program nie je v súlade so zákonom. Rada STR by mala tiež právomoc odvolať generálneho riaditeľa bez toho, aby musela udávať dôvody.

Zástupca ministerstva kultúry síce 14. marca oznámil, že tento posledný bod bude vypustený, no politickú podriadenosť STR ešte posilní návrh zákona o zmluve so štátom. Umožnil by zvýšiť ročné financovanie vysielateľa zo štátneho rozpočtu z 0,12 % na 0,14 % HDP pod podmienkou, že sa zaviaže produkovať obsah požadovaný priamo vládou. RTVS mala v roku 2024 dostať štátne financovanie vo výške 0,17 % HDP, kým ich súčasná vládna koalícia koncom roka 2023 znížila na 0,12 %, čo je pokles o 30 %, upozorňuje RSF.

Návrh zákona je v rozpore s európskym právom

Keďže Európsky akt o slobode médií EMFA je v záverečnej fáze prijímania a Európska komisia pripravuje novú správu o právnom štáte, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za médiá Věra Jourová vyjadrila znepokojenie nad slovenským návrhom zákona. „Zaslúži si našu pozornosť (...) nielen zo strany Komisie, ale každého, kto chápe, že každá krajina musí mať silné verejnoprávne médiá, a nie médiá, ktoré slúžia ako hlásna trúba strany a vlády,“ povedala Jourová.

Článok 5 EMFA – ktorý RSF označila za významný krok v oblasti práva na informácie v Európe a ktorý sa má implementovať do 15 mesiacov od jeho účinnosti – obsahuje niekoľko ustanovení týkajúcich sa verejnoprávnych médií, ktoré by slovenský návrh zákona priamo porušoval.

Podľa článku 5 možno odvolať vedenie verejnoprávnych médií pred uplynutím funkčného obdobia „len výnimočne“ a „riadne odôvodneným“ rozhodnutím. Tento článok tiež hovorí, že postupy menovania a odvolávania šéfov verejnoprávnych médií by mali byť také, aby „zabezpečili efektívnu nezávislosť verejnoprávnych médií“. Tieto ustanovenia jednoznačne spôsobia nesúlad návrhu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej s európskym právom, upozorňuje RSF.

 Zaujíma vás zákulisie médií, sledujte nás aj na Facebooku a na Instagrame