Vedenie Markízy je pripravené prijať výpovede nespokojných zamestnancov

Vedenie Markízy je pripravené prijať výpovede nespokojných zamestnancov Foto: Štrajkový výbor

Vedenie televízie Markíza prostredníctvom hovorcu dnes oznámilo, že ukončuje rokovania so štrajkovým výborom o ich požiadavkách a že s okamžitou platnosťou je pripravené "prijať žiadosti o skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnancov a zamestnankýň, ktorí nedokážu akceptovať etický rámec a profesionálne štandardy redakčných smerníc CME a nedeliteľnú zodpovednosť TV Markíza za obsah vysielania.“

Situácia v televízii naďalej eskaluje. Hrozí štrajk.

Minulý týždeň štrajkový výbor, na čele ktorého sú moderátori Michal Kovačič, Viktor Vincze a redaktor Adel Ghannam, vyhlásil štrajkovú pohotovosť a vedenie požiadal verejne deklarovať, že zabezpečí plnenie troch požiadaviek: že „politické témy, spravodajské a publicistické relácie vysielame slobodne, objektívne, nestranne a vo verejnom záujme bez ohľadu na to, či sa v nich aktuálna vládna moc ukáže pozitívnom alebo negatívnom svetle“. Záväzok, že budú môcť klásť aj kritické otázky, „ktoré respondentom nie sú príjemné, lebo smerujú na ich politické rozhodnutia, motivácie a väzby. Ak respondent pred odpoveďou uteká alebo na novinára útočí, máme povinnosť pravdivo o takýchto reakciách informovať“ a že „v spravodajstve nebude dochádzať k neštandardným a mimoriadnym zásahom do obsahu už schválených reportáží pripravených na odvysielanie.“

Vedenie dnes zverejnilo vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že Štrajkovému výboru dnes doručili svoj návrh na riešenie otvorených otázok. „Napriek našej snahe o opätovné stretnutie sme z druhej strany nateraz neobdržali odpoveď. Považujeme to za signál, že protistrana nemá skutočný záujem dosiahnuť dohodu. Rozhodli sme sa preto ukončiť rokovania so zástupcami štrajkového výboru. Vedenie je však stále kedykoľvek pripravené rokovať s členmi redakcie, ktorí chcú situáciu skutočne deeskalovať a viesť konštruktívne rozhovory,“ píše vedenie. Zároveň obviňuje štrajkový výbor a jeho podporovateľov z toho, že deklarujú zámer privlastniť si časť právomocí vysielateľa. „Vedenie Markízy - v úplnej zhode s Redakčnou radou CME - je presvedčené, že požiadavky doručené zástupcami štrajkového výboru sú v súlade s názormi vedenia stanice. Vedenie TV Markíza tiež opätovne zdôrazňuje, že stanica bude vždy presadzovať objektivitu, nestrannosť, žurnalistiku založenú na faktoch a bude stáť na strane demokratických hodnôt?“ píše vo vyhlásení vedenie Markízy.

Vedenie TV Markíza navrhlo zriadenie pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov redakcie spravodajstva, ktorá by sa zaoberala redakčnými otázkami.

Komunikácia vedenia navonok a do vnútra televízie je rozdielna

Paradoxne, len pár minút pred tým, ako Markíza zverejnila kritické vyhlásenie smerom k štrajkovému výboru, generálny riaditeľ televízie Markíza poslal zamestnancom správu, v ktorej si pochvaľoval rokovania so štrajkovým výborom: „Po dvoch dňoch konštruktívnych a zmysluplných diskusií o vznesených požiadavkách je vedenie TV Markíza – v úplnej zhode s Redakčnou radou CME – presvedčené, že požiadavky predložené zástupcami štrajkového výboru sú v súlade s názormi vedenia televízie," napísal v liste zamestnancom Peter Gažík.

Požiadali sme o vyjadrenie zástupcov Štrajkového výboru.

Odporúčame aj: Zastavte normalizáciu Markízy! Osobností zo Slovenska a Čiech posielajú majiteľke Markízy otvorený list

Štrajkový výbor minulý týždeň zverejnil vyhlásenie, v ktorom žiadal, aby sa vedenie najneskôr do piatich dní písomne zaviazalo, že "zabezpečí nepretržité dodržiavanie uspokojivých pracovných podmienok členov redakcie spravodajstva tak, ako ich predpokladajú ustanovenia interných smerníc" a ďalších dokumentov – pracovných zmlúv a zákonných ustanovení." Ak vedenie nesplní ich požiadavky, sú odhodlaní ísť do štrajku.

Pred televíziou Markíza v Záhorskej Bystrici bude dnes v stredu 5. júna o 18.00 protest, ktorým chcú organizátori vyjadriť svoj postoj a nesúhlas s tým, čo sa v našej spoločnosti deje s Markízou a ďalšími médiami.

Aktualizácia o vyjadrenie štrajkového výboru: