Štartuje nová spravodajská televízia TV9

Štartuje nová spravodajská televízia TV9

Televízia už skúšobne vysiela. V najbližších týždňoch chystá ostrý štart.

 


Spravodajská TA3 bude mať onedlho konkurenciu. Podľa informácií Omédiách.com v Nitre sa finišuje na spustení novej spravodajskej televízie.

 Na rozdiel od TA3, ktorá prioritne prináša celoslovenské informácie, TV9 bude informovať v prvom rade o regiónoch.

Bude mať vlastné relácie, vlastných spravodajcov, ale veľkú časť vysielania bude preberať od iných regionálnych televízií. Podobne ako v minulosti už zaniknutá TV Patriot. Vysielať bude sedem dni v týždni.  Spravodajstvo bude tvoriť 25 percent vysielania, publicistické a iné relácie 47 percent vysielania. Súčasťou programovej štruktúry je aj šport.

„TV9 sa bude zameriavať na mapovanie diania v krajských mestách Slovenska. Vysielanie bude pozostávať zo živých vstupov, spravodajských blokov a relácií," povedal pre Omédiách.com Slavomír Turčáni, konateľ spoločnosti Nitranet, ktorá vlastní televíziu. Nitranet stojí aj za regionálnou televíziou Nitrička.

Štruktúra vysielania počas hodiny

Deväťdesiat percent programu spravodajstva sa bude skladať zo spravodajstva regionálnych televízií a internetových spravodajských portálov. Pričom každý deň sa bude televízia sústrediť na iný región.

Pondelok: Bratislava, Trnava
Utorok: Trenčín, Nitra
Streda: Žilina, Banská Bystrica
Štvrtok: Prešov, Košice
Piatok - Nedeľa: opakovanie vysielania zo všetkých krajov

„Pre každé krajské mesto je vytvorená zodpovedajúca grafika k spravodajským príspevkom," povedal Turčáni. „Zatiaľ sme v štádiu príprav vysielacieho programu," dodal.

Aktuálne prebieha testovacie vysielanie pre MMDS Nitra. Vysielateľ má veľké plány, ako uviedol v stanovisku pre Omédiách.com chystá pokrytie celého Slovenska prostredníctvom: DVB-T, Magio TV, FiberTV, Swan a neskôr aj satelit. „Predbežné dohody už sú. Najprv by sme sa mali objaviť v Mágiu," povedal pre Omédiách.com zátupca spoločnosti Nitranet.

Aktualizácia: (3. 2. 2014) : "Telekomunikačný operátor SWAN zatiaľ neuvažuje o zaradení TV9 do svojho programového rastra," reagoval Jozef Pipek, produktový manažér SWAN.

Relácie dodržiavajú časový limit 25 minút podľa dramaturgie vysielania, opakovať sa budú každý týždeň.

Relácie z pripravovanej TV9:


Stem videť
Zostrih vtipných, dramatických, zaujímavých príspevkov z internetových stránok. 4-5 video príspevkov s príhovorom na aktuálnu tému.
Čo weekend dal
Zostrih zaujímavých podujatí, na ktorých ste sa mohli zúčastniť a pripravované akcie v meste. Diskotéky, party, koncerty, akcie, súťaže.
Plus mínus
Publicistická relácia, ktorá sa zaoberá problémami našich spoluobčanov. Poukázanie na aktuálny stav bezdomovcov, fungovania zdravotníctva, ovplyvňovanie nášho života politikou a veľa iných tém, ktoré sa nás dotýkajú.
Gamebot
Relácia o počítačových hrách, testovanie nových konzol. Zostrih z výstav a pripravované aktuality zo sveta počítačových hier. www.gamebot.sk

 

Ukážka promokampane: