Licenčná rada vo veľkom pokutovala Farmu a Hotel Paradise

Licenčná rada vo veľkom pokutovala Farmu a Hotel Paradise

Licenčná rada rozdala za reality show komerčných televízií desiatku pokút. Sankcie prišli po tom, ako minister kultúry otvorene tieto relácie kritizoval.

 

 

 

Televízia JOJ v utorok dostala sedem pokút v celkovej výške 13 200 eur a až šesť z nich bolo za Hotel Paradise. Markíze sa ušlo päť v celkovej výške 18 500 eur, všetky za Farmu.

Pokuty pre Markízu boli za to, že viaceré vydania Farmy boli odvysielané pred 22. hodinou, čím tieto relácie mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav. Sankcie šli do Záhorskej Bystrice aj za nesprávne označenie Farmy podľa vekovej vhodnosti.
Rada pokutovala šiestimi sankciami JOJ za Hotel Paradise, ktorému vyčítala rovnaké prehrešky. JOJ dostala viac pokút, Markíza zas za Farmu vyššie sankcie.

Rada sa pri hodnotení priklonila k dolnej hranici, keďže zákon jej v tomto prípade umožňuje rozpätie pokuty od 663 do 66 387 eur.

JOJ dostala aj pokutu 5 tisíc eur za reportáž z relácie Krimi noviny s názvom Našli ho s podrezaným hrdlom, v ktorej podľa rady nebola dodržaná nestrannosť a objektívnosť spravodajstva.
Sankcie za reality show nekončia. Rada dnes začala aj nové správne konanie voči Markíze za Pláž 33 a voči JOJ v súvislosti s podozrením na nesprávne zaradenie reklamy pri filme Bravados.
Podľa počtu sťažností, ktoré chodia na Farmu a Paradise, je zrejmé, že tieto relácie poburujú verejnosť asi najviac. Výhrady k reality show najnovšie prezentuje aj minister kultúry.