Markíza musí platiť za nečestné audiotextové relácie

Markíza musí platiť za nečestné audiotextové relácie

Audiotextové relácie Sex výhra a Akčná výhra s nejasným výsledkom vyhodnotila licenčná rada ako nečestné.

Pokutu 12 000 eur dostala Markíza za, to že na programovej službe Dajto odvysielala reláciu Akčná výhra (30. 11. 2013) a viacero dielov Sexy výhry (27. 2. a 6. 3. 2014), ktorými porušila ustanovenia zákona o čestnosti a slušnosti reklamy. Relácie neobsahovali jednoznačné, presné a úplné inštruovanie o spôsobe riešenia zadaných úloh.

Napríklad pri relácii Akčná výhra moderátorka vyzývala divákov, aby spočítali všetky číslice na obrazovke. Napriek tomu, že do štúdia sa dovolali desiatky divákov, nikto neuhádol.

Odporúčame aj: Keď televízia tvrdí, že 2+3 je 7

Úlohou divákov nebolo spočítanie všetkých číslic na obrazovke, ako boli diváci inštruovaní  zadaním zobrazeným na obrazovke, ani všetkých čísiel na obrazovke, ako divákov inštruovala moderátorka v niektorých momentoch komunikátu. Z postupu riešenia doručeného Rade televíziou vyplýva, že úlohou divákov bolo spočítať čísla a číslice a znaky, ktoré boli na obrázku počas vysielania predmetnej hry a ktorým televízia pripísala číselné hodnoty.

Je zrejmé, že je rozdiel medzi spočítaním čísiel, resp. číslic na obrázku a na obrazovke, na ktorej boli okrem čísiel v obrázku aj telefónne čísla, hodnota sumy, ktorú bolo možné aktuálne vyhrať, časomiera atď. Už len v tomto ohľade bolo podľa kancelárie rady zadanie nejednoznačné, mätúce, vedúce k veľkému množstvu riešení.

"Model týchto komunikátov sa zakladá na tom, aby sa čo najväčšie množstvo recipientov pokúsilo dovolať do štúdia. Nejde o klasické ponúknutie rozptýlenia ako je to v prípade vedomostných hier vysielaných vysielateľom, ale je evidentné, že účelom týchto komunikátov je osloviť čo najväčšie množstvo recipientov, aby využili službu tretej osoby (ponúkanú hru o cenu) zavolaním na telefónne čísla uvádzané na obrazovke," píše kancelária rady.

Z rovnakého dôvodu, ale miernejšiu sankciu (upozornenie na porušenie zákona) dostala aj RING TV v súvislosti s odvysielaním komunikátov Sexy výhra, ktoré neobsahovali informáciu o tom, že správne riešenie nebude uvedené v rámci vysielania týchto komunikátov, ani o možnosti, kde a kedy bude zverejnené,
a ktoré neobsahovali jednoznačné a úplné inštruovanie o spôsobe riešenia zadaných úloh. Okrem toho relácia obsahovala erotické scény, teda komunikáty nevhodné a neprístupné pre maloletých divákov do 18 rokov.