JOJ dostala pokuty za neslušnú reklamu aj za Tatry mountain resorts

JOJ dostala pokuty za neslušnú reklamu aj za Tatry mountain resorts JOJ

Televízia JOJ už dlhodobo nie je spokojná s tým, ako ju pokutuje Rada pre vysielanie a retransmisiu. Na poslednom zasadaní bola rada práve k JOJ mimoriadne štedrá - dostala pokuty spolu za 25 tisíc eur.

 

 

Prvú pokutu 5 tisíc eur dostala JOJ za to, že v marci v športovom spravodajstve v príspevku s názvom Najrýchlejšie K. O. na svete! odvysielala záber zobrazujúci náhly likvidačný kop do hlavy v rámci kick-boxového zápasu, pred ktorý podľa rady mala dať slovné upozornenie „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov."

Ďalšie pokuty v sume 10 000 eur dostala za viacero prehreškov. Za to, že v januári odvysielala upútavku na reláciu Súdna sieň, ktorá nespĺňala kritéria pre slušnú reklamu. Ale aj za to, že sponzor relácie Tatry mountain resorts a Berlin a Chemie Menarini neboli označení tak, ako to ukladá zákon. Pokuta je a za zo, že počas monitorovaného programu odvysielala viackrát reklamu, ako jej ukladá zákon.

Ďalších 10 tisíc eur dostala za to, že neodvysielala oznam o porušení zákona.