Rada potrestala JOJ za reportáž Adopcia detí homosexuálmi

Rada potrestala JOJ za reportáž Adopcia detí homosexuálmi Reprofoto JOJ

„Adopcia bola precedensom, môžu teda nasledovať ďalšie," informovala JOJ v reportáži.

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu na dnešnom zasadnutí dala televízii JOJ sankciu odvysielanie upozornenia o porušení zákona za príspevok o adopcii slovenských detí homosexuálnemu páru v Británii.

Šlo o prípad rodiny, ktorej britské úrady odobrali deti. Príbeh rodiny sleduje JOJ už od roku 2013. V reportáži z mája tohto roka priniesla JOJ novú informáciu, prebratú od BBC, že dvoch rómskych chlapcov (2 a 4 ročného) bude vychovávať britský homosexuálny pár.

Podľa rady došlo v reportáži k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť relácie, tým, že v „príspevku bola odvysielaná výhradne kritika systému sociálnej starostlivosti o maloletých vo Veľkej Británii, bez sprostredkovania kontextu a dôvodov, ktoré viedli k schváleniu adopcie detí britským súdom, príp. argumentov druhej strany sporu, t. j. príslušných britských orgánov."

Problematická podľa rady bola táto pasáž:

Reportér: „Morálnou podporou je pre rodinu aj občianske združenie Deti patria rodičom. Tvrdí, že to, čo sa deje na súdoch, je zverstvo."
Lucie Boddington, o.z. Deti patria rodičom: „Anglická sociálka ich bere, že proste špinavé smradľavé prasatá z východu."

Podľa kancelárie rady citované vyjadrenia sa v negatívnom svetle dotýkali britských súdnych orgánov, resp. britských orgánov sociálnej starostlivosti, ktoré predmetné súdne konania iniciujú. "Uvedené tvrdenia, resp. obvinenia z xenofóbie britských úradov, sú podľa názoru kancelárie rady závažného charakteru a vyžadovali si reakciu takto dotknutej strany, resp. relevantné vyjadrenie inej kompetentnej strany (napr. zastupiteľský úrad Veľkej Británie)."

Televízia JOJ rade neposkytla stanovisko. Pokúsime sa získať stanovisko televízie.