JOJ dostala za Extrémne rodiny s Tonkom sankcie vo výške 33 tisíc eúr

JOJ dostala za Extrémne rodiny s Tonkom sankcie vo výške 33 tisíc eúr

V lete dostala JOJ za kontroverznú reality show 25 tisíc eúr. Teraz k tomu pribudli tri pokuty za ďalšie tri časti - spolu ďalších 33 tisíc eur.

 

 

Na poslednom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu dala televízii JOJ pokutu vo výške 15 000 eur za porušenie ustanovenia o ochrane ľudskej dôstojnosti v v relácii Extrémne rodiny z 11. júna minulého roka. Podľa rady relácia svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahla do ľudskej dôstojnosti osôb účinkujúcich v programe ako Katka, Tonko a jeho otec Anton, Dodo a jeho matka Marta.

Šesťtisíc dostala JOJ aj za vydanie z 18. júna. "Svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahol do ľudskej dôstojnosti osôb účinkujúcich v programe ako Katka, Tonko a pani Marta," rozhodli členovia rady.

Aj ďalšiu pokutu 12 tisíc eur dostala JOJ za porušenie ustanovenia o ochrane ľudskej dôstojnosti a za nesprávne označenie programu z 25. a 26. júna. „Svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahol do ľudskej dôstojnosti osôb účinkujúcich v programe ako Tonko, jeho otec Anton, jeho matka Iveta, Martinka, jej matka Hana a jej kamarátka Dana a ktorý obsahoval obscénne vyjadrovanie."

Televízia v minulosti chcela pred radu priviesť ako svedkov samotných účinkujich. Rada to zamietla, s tým, že výsluch svedkov by v predmetných správnych konaniach neprispel k objasneniu veci a nie je potrebný na spoľahlivé zistenie skutočného stavu veci.

Televízia sa zatiaľ k posledným sankciám nevyjadrila.

V relácii, ktorú televízia promovala sloganom "Buďte iní ako iní," predstavila šesť rodín. "Netypický životný štýl, neobvykle vysoký počet detí, prípadne nečakané tradície a zvyky charakterizujú slovenské rodiny s prívlastkom ,,extrémne". Ich každodenný život, bežné starosti, ale aj humorné zážitky, ktoré prináša ich nevšednosť a jedinečnosť," tvrdila o relácii televízia.

Tri vydania extrémnych rodín z júna minulého roka vyšli JOJ na pokutách 33 tisíc eur.

Na poslednom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu dala televízií pokutu vo výške 15 000 eur za porušenie ustanovenia o ochrane ľudskej dôstojnosti v súvislosti za vydanie  Extrémných rodín z 11. júna minulého roka. Podľa rady relácia svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahla do ľudskej dôstojnosti osôb účinkujúcich v programe ako Katka, Tonko a jeho otec Anton, Dodo
a jeho matka Marta.

Aj ďalšiu pokutu 12 000 eur dostala JOJ opäť za porušenie ustanovenia o ochrane ľudskej dôstojnosti a za nesprávne označenie programu 25. a 26. Júna. „Svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahol do ľudskej dôstojnosti osôb účinkujúcich v programe ako Tonko, jeho otec Anton, jeho matka Iveta, Martinka, jej matka Hana a jej kamarátka Dana a ktorý obsahoval obscénne vyjadrovanie.“

A šesťtisíc dostala JOJ aj za vydanie z 18. Júna. Svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahol do ľudskej dôstojnosti osôb účinkujúcich v programe ako Katka, Tonko a pani Marta.“

Televízia chcela pred radu priviesť ako svedkov samotných účinkujich v programoch Extrémne rodiny z 11.06., 18.06. a 25.06.2012 - Antona Ondrušeka, Ivety Mladošovej, Antona Mladoša, Doda, Katky, Dodovej matky Marty, Martinky, Martinkinej matky Hany, Martinkinej kamarátky Dany a Martinkinho strýka Jana. Rada to zamieta, s tým, že výsluch svedkov by v predmetných správnych konaniach neprispel k objasneniu veci a nie je potrebný na spoľahlivé zistenie skutočného stavu veci.