RTVS si vyhliadla nové televízne projekty, ktoré chce natočiť

RTVS si vyhliadla nové televízne projekty, ktoré chce natočiť Foto: RTVS

RTVS si vybrala 52 z 301 ponúkaných projektov.

 

 

RTVS vyhodnotila Súbeh námetov a projektov, ktorý bol vyhlásený v júli 2012 a v ktorom hodnotila 639 podaných námetov alebo projektov od 301 predkladateľov. Dnes vyhlásila výsledky. RTVS vybrala 52 projektov, ktoré "považuje za kvalitné a korešpondujúce s programovou stratégiou verejnoprávnej televízie." S vybranými produkčnými spoločnosťami vstupuje do rokovania o potenciálnej spolupráci, ktoré presne projekty postúpili, neoznámila. "V procese hodnotenia sa opierala nielen o dramaturgické zázemie samotnej RTVS, ale oslovila aj osobnosti slovenského audiovizuálneho priestoru pôsobiace v nezávislom producentskom prostredí,"oznámila spôsob výberu RTVS v tlačovej správe. 

RTVS už podporila koprodukčným vkladom dve pôvodné kinematografické diela - Miluj ma alebo odíď (JMB Film & TV Production), Môj pes Killer (Mirafox) a vstúpila do koprodukcie dokumentárneho cyklu COLNICA alebo Československo po 20 rokoch (Furia Film) v spoločnom česko - slovenskom projekte RTVS a ČT.

Na rokovania o potenciálnej spolupráci pozýva RTVS 29 producentských spoločností v oblasti dokumentárnej tvorby a publicistiky, ďalej bude rokovať o 5 hraných filmoch, 6 projektoch pre deti a mládež a o 4 hudobno-zábavných projektoch.

Podľa slov hovorcu presný zoznam vybratých projektov, ktoré budú reálne podporené, bude známy až po skončení rokovaní s producentskými spoločnosťami.

V minulosti bol zverejnený zoznam prihlásených a vybraných projektov.