Slovak Telekom už poskytuje služby na optickej sieti pre milión domácnosti

Slovak Telekom už poskytuje služby na optickej sieti pre milión domácnosti Ilustr.foto: Telekom

Slovak Telekom dosiahol významný míľnik v poskytovaní služieb pevnej siete – na optickej sieti už môže poskytovať služby pre milión domácností na Slovensku. Z tohto počtu pokrýva Telekom vlastnou optickou sieťou 930 tisíc domácností a 70 tisíc je vykrytých v spolupráci s partnerom.

Optická sieť od Telekomu je tu už 15 rokov

Slovak Telekom začal s výstavbou optickej siete pre koncových zákazníkov pred 15 rokmi. Prví zákazníci boli pripojení na optickú sieť vo Zvolene. Prvým míľnikom v budovaní optickej siete bolo dosiahnutie méty 100 tisíc pokrytých domácností v októbri 2008. Telekom dosiahol pol milióna domácností optikou v roku 2018.

Razantné tempo výstavby v posledných štyroch rokoch

Po dosiahnutí tohto míľnika si Slovak Telekom nastavil novú ambíciu v pokrývaní Slovenska optikou: v strednodobom horizonte pokryť sieťou novej generácie až milión domácností na Slovensku. Vzhľadom na tento cieľ zameral Slovak Telekom svoje investície do oblasti pevnej siete a v rokoch 2019 až 2021 opakovane pokryl vlastnou optikou viac ako 100 tisíc domácností ročne.

Gro pokrytia tvorí vlastná výstavba

Slovak Telekom dosiahol míľnik milión domácností najmä vďaka vlastnej výstavbe siete. V roku 2021 zároveň došlo k partnerskej spolupráci so spoločnosťou Orange, vďaka ktorej získal Slovak Telekom prístup k ďalším 70 tisíc domácnostiam.

Výstavba pokračuje aj v ďalších rokoch

Slovak Telekom plánuje pokračovať vo výstavbe optickej siete aj v budúcnosti. Ďalšie domácnosti by mohol Slovak Telekom pokrývať aj inými spôsobmi, ako napríklad optikou vzduchom, alebo cez ďalšie partnerské spolupráce. Slovak Telekom v súčasnosti diskutuje aj o možnej spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav elektrickej energie v oblasti využívania ich FTTH pokrytia pre svojich zákazníkov.

Optika je primárna sieť budúcnosti

Optická sieť je medzi technológiami primárna sieť budúcnosti, ktorá má životnosť aj desiatky rokov. Aktuálne Slovak Telekom poskytuje produkty s maximálnou rýchlosťou 1 Gbps, ale možnosti optickej siete sú ďaleko vyššie. Predstavuje revolučnú zmenu oproti pôvodným metalickým sieťam, v rámci kapacity, rýchlosti, šírenia signálu i možností do budúcnosti. Zatiaľ čo mobilné generácie sietí sa menia v časovom intervale 7 až 10 rokov, na optickej sieti Telekom poskytuje internet či digitálnu TV už 15 rokov a má potenciál na ďalšie dekády.