Prinášame podrobnosti, ktorí užívatelia videokanálov na Youtube, Facebook či TikTok majú povinnosť registrovať sa

Prinášame podrobnosti, ktorí užívatelia videokanálov na Youtube, Facebook či TikTok majú povinnosť registrovať sa Ilustr. foto

Informácia Rady pre mediálne služby o novej povinnosti registrovať sa pri šírení vídeií vyvolala množstvo otázok, koho sa nová povinnosť týka a koho nie. Aktuálne rada poskytla webu Omediach.com podrobnejšie vysvetlenie. Základom je, že oznamovaciu povinnosť nemajú všetci používatelia sociálnych sietí,
videokanál musí mať primárne hospodársku povahu a musí byť určený širokej verejnosti, upozorňuje rada.

Bežní používatelia sociálnych sietí a platforiem, ktorí na nich videá zdieľajú len príležitostne, ich obsah má prevažne súkromný alebo hobby charakter a nie sú zverejňované primárne s cieľom dosiahnuť týmto spôsobom zisk či zasiahnuť širokú verejnosť, nemajú v tejto súvislosti voči Rade pre mediálne služby žiadnu povinnosť.

Novú povinnosť zaviedol zákon o mediálnych službách, ktorého gestorom je Ministerstvo kultúry SR. Účelom je najmä regulácia obchodných aktivít v online priestore a zjednotenie požiadaviek na jednotlivé subjekty lineárnych (televízne, rozhlasové vysielanie) a nelineárnych (platformy na zdieľanie videí, AVMS) obsahových služieb. 

Zoznam platforiem a sociálnych sietí zákon neurčuje, definuje len, čo je to platforma na zdieľanie videí. V slovenských pomeroch medzi najvyužívanejšie patria YouTube, Facebook, TikTok a Instagram.

Dôležité však je, že povinnosť mať udelenú autorizáciu alebo splniť si oznamovaciu povinnosť sa vzťahuje len na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (hlavne na služby hospodárskej povahy), nie na každého používateľa sociálnych sietí alebo platforiem. Ak nespĺňate podmienky uvedené v bode 2, videá na sociálne siete a platformy môžete umiestňovať bez akejkoľvek povinnosti voči Rade pre mediálne služby.

Komu pribudla nová povinnosť?

„Povinnosť oznámiť Rade pre mediálne služby spustenie videokanálu na platforme na zdieľanie videí, ktorou je napr. YouTube, Facebook Watch či TikTok, majú len tie fyzické osoby, ktorých kanál spĺňa kritéria audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. AVMS sa od iného zverejňovania videí na internete odlišuje najmä tým, že má primárne hospodársku povahu a je určená širokej verejnosti, práve preto podlieha istej regulácii,“ povedal Martin Dorociak, riaditeľ Rady pre mediálne služby.

Odporúčame aj: Najčastejšie otázky a odpovede v súvislosti s oznamovacou povinnosťou pri šírení vídeí na facebooku, youtube a inde + vzorová formuláre

Oznamovacia povinnosť fyzických osôb nie je spojená s úhradou žiadneho poplatku. Ak na platformách na zdieľanie videí poskytujú AVMS právnické osoby, neplnia si oznamovaciu povinnosť, ale Radu musia požiadať o udelenie autorizácie poskytovania. Na jej udelenie má Rada 90 dní.

Hospodárskou povahou AVMS sa nemyslí len samotná monetizácia kanálu v zmysle podmienok platformy. Hospodárskou povahou AVMS môže byť napr. aj to, ak ju jej poskytovateľ vytvorí s úmyslom propagácie svojich platených aktivít či umiestňovať v rámci videí reklamy. Okrem zámeru zverejňovaním videí zarábať je dôležité aj to, či ten, kto ich na platformy umiestňuje, nesie za svoj kanál redakčnú zodpovednosť (čiže má kontrolu nad usporiadaním videí v rámci svojho kanálu) a tiež či je cieľom videí informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.

„Chápeme, že verejnosť by ocenila presné a jednoznačné usmernenie, konkrétne na koho sa povinnosť vzťahuje a na koho nie, ale v tejto chvíli ho nie je možné poskytnúť. Povinnosti v tejto oblasti sú nové nielen pre osoby, ktoré na platformách zdieľajú videá, ale aj pre regulátora. Špecifickejšie kritéria nad rámec zákonnej definície vyplynú až z aplikačnej praxe,“ povedal Dorociak a dodal, že nové pravidlá vyplývajú z transponovania smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá platí pre celú EÚ. „Aj od našich zahraničných partnerov – iných európskych regulátorov vieme, že pravidlá do praxe len zavádzajú a musia sa vysporiadať s obdobnými problémami, napr. správne rozhodnúť, či je nejaká sociálna sieť platformou na zdieľanie videí alebo ako zadefinovať služby na požiadanie.“