O2 Analytics: Trendom v mobilnej komunikácii je nárast dátových nárokov a s tým súvisiaci rozvoj sieťovej infraštruktúry

O2 Analytics: Trendom v mobilnej komunikácii je nárast dátových nárokov a s tým súvisiaci rozvoj sieťovej infraštruktúry Foto: Omediach.com

O2 sa vo svojej správe O2 Analytics venuje pravidelne aktuálnym témam a trendom na telekomunikačnom trhu. V aktuálnej správe sa venuje vývoju miestneho trhu za posledných 5 rokov z pohľadu O2. Trendom je nielen rast spotreby dát, ale aj nárast hodnoty programov, kedy zákazník už dnes získa za rovnakú cenu nepomerne viac služieb vo svojom programe. Samostatnou kapitolou je investičná náročnosť prostredia telekomunikácií, či rast príspevkov operátorov do štátneho rozpočtu.

Viac služieb za menej peňazí

Mobilní operátori v minulých rokoch na trhu súťažili najmä s cenou základných komunikačných služieb ako hlas, správy, či dáta. Súčasné programy však pre zákazníkov prinášajú nepomerne väčšiu hodnotu a benefitom je aj predplatné na streamingové služby, alebo iný obsah.

Nárast hodnoty programov

Ako príklad na porovnanie hodnoty programu môže poslúžiť Platinový O2 Paušál spred piatich rokov v porovnaní s dnešným Bezstarostným O2 Paušálom.

 

Na prvý pohľad vidno, že nové programy sú nielen lacnejšie, ale ponúkajú aj nové inovatívne funkcie, obsahujú viac dát doma aj v EÚ, a majú schopnosť ušetriť na poplatkoch za predplatné obľúbených služieb. Navyše umožnia dať starému zariadeniu druhú šancu, správať sa ekologicky a ušetriť na kúpe nového zariadenia. Rozdiel v hodnote a schopnosti nových paušálov oproti tým starým spred piatich rokov je zreteľný. Cena za program je pre zákazníka nižšia aj napriek prítomnej inflácii.

Veľký nárast dátovej spotreby

Priemerná spotreba dát
Produktové portfóliá operátorov odrážajú skutočnú potrebu zákazníkov pri spotrebe jednotiek minút, správ, či dát. Každým rokom rastie nielen ponuka voľných dát v paušáloch, ale aj spotreba zákazníkov. Kým dáta rastú, priemerná spotreba minút a správ v čase nestúpa. V roku 2018 priemerne zákazník minul 1157 MB dát, v minulom roku to už bolo takmer 10-násobne viac. Dôležitým faktorom v raste priemernej dátovej spotreby bol nástup neobmedzených dátových paušálov, ktoré sú cenovo dostupné dnes už od 15 eur, a ktoré využívajú najmä ľudia s  veľkou spotrebou dát.

Posun do digitálneho sveta
O2 pozoruje, že zákazníci čoraz viac preferujú využívanie aplikácie na obsluhu a nastavenie svojich služieb. Za posledných 5 rokov sa počet používateľov aplikácie zvýšil o 250%.

Digitalizácia v procesoch operátora
Trendom v procesoch digitalizácie je reflektovanie na zákaznícku preferenciu získavania produktov z pohodlia domova a okamžite. Aj preto do popredia vstupujú nové prvky overovania, či identifikovania zákazníka, napríklad pomocou biometrie. S tým súvisí aj rozširovanie možností pri podpise dokumentov digitálne.

Modernizácia digitálnej infraštruktúry Slovenska
Kým na konci roka 2018 pokrývalo O2 vlastnou modernou 4G LTE sieťou 96% ľudí na Slovensku, dnes môžu zákazníci využívať aj najmodernejšiu 5G sieť, ktorá je dostupná už pre 38% ľudí. Len relatívne krátky čas po tom, čo O2 ukončilo významné investície do 4G, odštartovalo projekt budovania svojej 5G siete. Vďaka tomu budú mať zákazníci vyššiu kvalitu a rýchlosť dátového pripojenia, ktoré zvládne aj ďalší nárast dátovej spotreby v nasledujúcich rokoch.

Ročne tak O2 investuje do rozvoja sietí desiatky mil. eur. Len v minulom roku to bolo viac ako 50 mil., rok predtým to bolo vyše 40 mil. eur. Celkovo za posledných 5 rokov preinvestovalo O2 do modernizácie sietí vyše 180 mil. eur., pričom v nasledujúcich rokoch, ktoré sú spojené s výmenou celej rádiovej siete a budovaním novej 5G infraštruktúry nebude O2 v týchto investíciách poľavovať.

Rast nákladov operátorov
Rast inflácie najmä od roku 2022 významne ovplyvnilo podnikanie na Slovensku a tento vplyv bude do budúcnosti ešte výraznejší. Z pohľadu operátora sa nárast cien premietol najmä do nákladov na energie, nákupu technológií a mzdových nákladov. Všetky tieto nákladové oblasti sa pritom posledné roky tak výrazne nemenili, preto ich úspešné zvládnutie do budúcna bude pre operátorov, vrátane O2, veľkou výzvou.

Stúpajúce dane a poplatky
Osobitnou zložkou mínusových položiek, ktoré výrazne odhryzujú z výnosov spoločností sú platby štátu. Len vlani operátor O2 odviedol do štátneho rozpočtu na daniach, poplatkoch za licencie, osobitnom odvode, či odvodoch do poisťovní vyše 70 mil. eur. Celkovo za posledných 5 rokov prinieslo O2 do štátneho rozpočtu vyše 330 mil. eur. Telekomunikační operátori tak už dlhodobo patria nielen k najväčším súkromným investorom v krajine, ale aj platiteľom daní. Od augusta 2022 však čelia zo strany poslancov NRSR hrozbe zvýšenia sadzby osobitného odvodu, ktorý by tak v prípade O2 ukrojil z výnosov ďalšie milióny eur, ktoré by mohli smerovať aj do rozvoja infraštruktúry.