Slovenská sporiteľňa dáva zamestnancom ďalší deň voľna pre zdravie. Môžu ho využiť aj na očkovanie

Slovenská sporiteľňa dáva zamestnancom ďalší deň voľna pre zdravie. Môžu ho využiť aj na očkovanie Ilustr. foto: Slovenská sporiteľňa

K doterajším piatim dňom voľna pre zdravie a regeneráciu, ktoré najväčšia slovenská banka dáva svojim zamestnankyniam a zamestnancom nad rámec Zákonníka práce, pribudol ďalší deň. Využiť ho môžu napríklad na očkovanie, oddych po očkovaní a podobne. Ako zodpovedná banka, ktorej záleží na zdraví, tak Slovenská sporiteľňa podporuje myšlienku zaočkovania populácie. Práve to považuje za cestu návratu do bežného života i k úplnému otvoreniu ekonomiky.

Benefitom ďalšieho voľného dňa chce banka motivovať všetkých, ktorým záleží na zdraví. Uvedomuje si pritom najmä rizikovosť práce v prvej línii v pobočkách, kde sa poradkyne a poradcovia denne stretávajú s množstvom klientov.

„Očkovanie považujeme za kľúčové pre návrat do normálneho života, pomôže ľuďom aj ekonomike. Snažíme sa veľmi aktívne motivovať našich takmer 4-tisíc kolegýň a kolegov, aby sa dali zaočkovať. Vieme, že stavy po očkovaní nie sú veľmi príjemné, a tak im ponúkame možnosť stráviť jeden deň doma a zotaviť sa. Veríme, že to prispeje k ochrane ich zdravia i k dobrej pohode,“ povedala Zuzana Poláková zodpovedná za oblasť zamestnaneckej skúsenosti Slovenskej sporiteľne.

Aj s preplatením testu na krvné zrazeniny
Voľno si môže zamestnankyňa alebo zamestnanec vybrať v deň očkovania alebo následne po očkovaní. Uplatniť si ho môže aj spätne, ak už má jednu či obidve dávky. Neposiela žiadne potvrdenie od lekára alebo z očkovacieho centra, nehlási informáciu o zaočkovaní – cieľom voľného dňa je podpora zdravia zamestnancov, ktorí to robia hlavne pre seba.  
Banka im preplatí aj test na krvné zrazeniny, tzv. „D-Dimér“ test, ak majú pochybnosti, boja sa krvných zrazenín, a tým pádom váhajú nad očkovaním.

Podporujeme celoslovenskú iniciatívu
Slovenská sporiteľňa v spolupráci s organizátormi kampane zaockujemsa.sk zároveň oslovila viac ako 1 500 firiem a podnikateľov zapojených do biznis iniciatívy #DOMANAKUPUJEM . Poskytla im kompletný balík komunikačných a vzdelávacích materiálov, ako sú napr. návrhy mailov, informačné brožúry, videá, plagáty či bannery. Tie zamestnávatelia môžu bezplatne využiť v rámci komunikácie k svojim vlastným zamestnancom.