Nadácia otvorenej spoločnosti má novú šéfku

Nadácia otvorenej spoločnosti má novú šéfku Foto: paneurouni.com

Novou správkyňou Nadácie otvorenej spoločnosti bude právnička Andrea Erdősová. Vo vedení nadácie vystrieda Jána Orlovského, ktorý NOS-OSF viedol do konca roku 2020. Informuje OSF v tlačovej správe.

Andrea Erdősová nastúpila na pozíciu správkyne Nadácie otvorenej spoločnosti (NOS-OSF) začiatkom augusta 2021.

Andrea Erdősová začínala svoju právnickú kariéru v kancelárii známeho advokáta Ernesta Valka, kde sa odborne venovala ústavnému právu, ľudským právam, tlačovému právu a ochrane osobnosti. Od roku 2008 pôsobila ako pedagogička na Paneurópskej vysokej škole a Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je autorkou viacerých publikácií v oblasti ľudských práv a medicínskeho práva.

Svoje pôsobenie v Nadácii otvorenej spoločnosti chce zamerať na podporu hodnôt otvorenej spoločnosti a liberálnej demokracie, ale i vzdelania a rešpektu k pravde, faktom a vede, ktorá je jednou z veľkých výziev dnešnej spoločnosti. „Činnosť nadácie som sledovala už v období svojho pôsobenia v advokácii, teda ešte v časoch prvých zápasov o slobodu a budovanie demokracie na Slovensku,“ hovorí Erdősová. „Boli tu mnohé náročné výzvy a OSF pri nich vždy stála ako určitý symbol boja za slobodu. Dnes sme však viac ako 30 rokov po páde socializmu, máme demokraciu, a sloboda dnes stojí pred celkom novými otázkami,“ dodáva.

Jednou z výziev, ktorým podľa nej demokratická spoločnosť dnes čelí, je hľadanie parametrov toho, čo pod slobodou v skutočnosti vnímame. „Je to akýkoľvek prejav na námestiach či sociálnych sieťach alebo je to viac sloboda ohraničená zodpovednosťou?“ Nadácia otvorenej spoločnosti, založená na myšlienkach filozofa Karla Poppera o otvorenej spoločnosti, prináša podľa nej aj v dnešnej dobe nadčasové hodnoty a idey. „Tak, ako v čase vzniku bola nadácia a jej činnosť ostrovom nádeje a často jedinej pomoci diskriminovaným menšinám či jednotlivcom, aj dnes vidím jej význam v tom, že bude strážkyňou princípov demokracie,“ myslí si Erdősová. „Mala by byť protiváhou politike, no najmä tým, ktorí sa chcú zmocniť slobody, ohrozujú základné práva a destabilizujú systém, šíria lož, polopravdu, intoleranciu či nenávisť,“ dodáva.

Nová šéfka nadácie by do organizácie chcela priniesť nové témy, ale i viac komunikovať prácu nadácie smerom k verejnosti. „Chcela by som, aby sme nadviazali na dobré meno nadácie, s ktorým sa už takmer 30 rokov spája a boli silnejším hlasom v tejto krajine, podobne ako celý sektor, pretože jeho činnosť je nedocenená,“ hovorí Andrea Erdősová.

Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava vznikla v roku 1992 s cieľom podporovať a budovať občiansku spoločnosť na Slovensku a propagovať hodnoty otvorenej spoločnosti a liberálnej demokracie. Od svojho vzniku bola NOS-OSF súčasťou rodiny nadácií známych ako Open Society Foundations, pôsobiacich vo viac ako 70 krajinách na celom svete. V roku 2013 sa Nadácia otvorenej spoločnosti osamostatnila od zakladajúcej organizácie a v rámci medzinárodnej siete OSF dnes už nemá status členskej organizácie.