OSF sa dôrazne ohradzuje proti útokom predstaviteľov strany SMER – SD na zástupcov občianskej spoločnosti

Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS) sa dôrazne ohradzuje proti útokom predstaviteľov strany SMER-SD na jednotlivcov a organizácie zastupujúcich občiansku spoločnosť na ich dnešnej tlačovej besede.

 

„Umelé odvádzanie pozornosti verejnosti od vyšetrovania vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej a naznačovanie údajných prepojení zástupcov občianskej spoločnosti so zahraničím s cieľom vyvolať tak chaos a zvrhnutie vlády v krajine považujeme za nezodpovedné a nedôstojné politickej strany, ktorá ovláda kľúčové kontrolné mechanizmy štátu už viac ako desaťročie,“ uviedol Ján Orlovský, výkonný riaditeľ NOS.

Lídrom strany pripomíname, že úlohou NOS a ďalších desiatok a stoviek jednotlivcov a organizácií nie je politický boj, ale budovanie živej, kritickej a demokratickej spoločnosti, ktorá dáva priestor pre kultivovaný dialóg o svojich výzvach, problémoch, riešeniach a ďalšom smerovaní. Jeho súčasťou je aj vyjadrenie otvorenej občianskej nespokojnosti so stavom a dianím v spoločnosti. Odmietame preto akékoľvek náznaky a podozrenia z údajnej prípravy štátneho prevratu a ohrozovania bezpečnostnej situácie na Slovensku.

Naša činnosť sa riadi zákonmi SR a v prípade NOS je to Zákon o nadáciách č. 34/2002 Z.z. Všetky organizácie občianskeho sektora sú zapísané v registroch Ministerstva vnútra a v prípade nadácií ministerstvo „dohliada, či nadácia plní verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená. Na tento účel ministerstvo vyhodnocuje obsah výročnej správy.“ (§ 37). Prostriedky na túto činnosť pochádzajú z verejných i súkromných zdrojov a pri príjmoch nad 200 000,- € máme povinnosť podať účtovnú závierku overenú audítorom, ktorú zverejňujeme vo verejnej časti Registra účtovných závierok a spolu s výročnou správou aj na svojom webovom sídle.

Verejnú i inštitucionálnu kontrolu preto považujeme za dostatočnú na to, aby verejnosť, ale aj politickí lídri mohli zostať pokojní a venovať sa svojej zodpovednosti nielen pri objasňovaní brutálnej vraždy mladých ľudí.

„V situácii, kedy máme čoraz viac otázok ako odpovedí a sme svedkami odmietania politickej zodpovednosti za súčasný stav sa však nemienime vzdať svojho práva nemlčať,“ uviedol J. Orlovský.