Reklamou na vodku sa bude zaoberať Rada pre reklamu

Reklamou na vodku sa bude zaoberať Rada pre reklamu

Ľudia sa v podnetoch sťažujú na sexizmus bilbordov, podporu alkoholu, či urážku ľudskej dôstojnosti.

 


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu sa bude na jednom z najbližších zasadnutí zaoberať reklamnou kampaňou spoločnosti Gas Familia na vodku. Bilbordová kampaň má slogan „od Tatier k Dunaju, všetci..." a niekoľko variant s fľašou či pohárikom a mladými ľuďmi v pózach, ako keby boli opití. Na jednom bilborde je pokračovanie „nakupujú" (dievča v nákupnom košíku), na druhom „recyklujú" (kde trčia nohy z kontajnera), na ďalšom „cestujú" (s privretými očami v kufri auta), na ďalšom „posilňujú" (mladík nesie dievča cez plece s pohárom v ruke).

 

K dnešnému dňu Rada pre reklamu zaevidovala 12 podnetov na kampaň. Sťažovatelia reklame vytýkajú najmä jej negatívny vplyv na maloletých, podporu konzumácie alkoholu, sexizmus a že uráža ľudskú dôstojnosť.

„V danej veci sme v zmysle rokovacieho poriadku oslovili aj zadávateľa so žiadosťou o stanovisko a reklama bude posudzovaná na najbližšom zasadnutí Arbitrážnej komisie RPR," povedala pre Omédiách.com výkonná riaditeľka RPR Eva Rajčoková.

Odporúčame aj: Raňajkuj vodku a opi sa do bezvedomia? Hrozná reklama

Foto: Omédiách.com

Podľa Etického kódexu reklamnej praxe požiadavky na reklamu alkoholických nápojov sú prísnejšie ako pri iných produktoch.

Reklama alkoholických nápojov napríklad nesmie:
- byť umiestnená na billboarde alebo podobnom komunikačnom médiu v tesnej blízkosti školy, detského ihriska alebo podobného zariadenia určeného predovšetkým maloletým,
- nevhodným spôsobom informovať o tom, že konkrétny produkt má mimoriadny účinok
- neprípustnou je aj reklama obsahujúca výraz zľahčujúci účinok alkoholu v nápoji tým, že na jeho popis sa použije hovorový výraz, ktorým sa buď zníži, alebo zveličí skutočný obsah alkoholu v nápoji.
- neprípustnou je aj reklama obsahujúca konzumáciu alkoholického nápoja alebo jej náznak maloletým alebo osobou, ktorú možno považovať za maloletú
- nesmie priamo alebo v náznakoch prezentovať nezodpovedný postoj ku konzumácii alebo inej spotrebe alkoholických nápojov, najmä čo do spotrebovaného množstva alkoholických nápojov, alebo abstinenciu alebo zdržanlivosť v pití ako nedostatok.
- nesmie zobrazovať spotrebu alkoholických nápojov takým spôsobom alebo za takých okolností, ktoré sú všeobecne považované za nevhodné, nerozumné alebo protiprávne.
- nesmie v žiadnej svojej forme využívať maloletých
- nesmie prezentovať alebo naznačovať nadmernú konzumáciu alkoholických nápojov alebo následky tejto nadmernej konzumácie, najmä nesmie bez zjavného dôvodu prevencie zobrazovať osoby v stave opitosti