Ondrej Dostál vyzýva Pellegriniho, aby zrušil rozhodnutie o obmedzení práce novinárov v parlamente

Ondrej Dostál vyzýva Pellegriniho, aby zrušil rozhodnutie o obmedzení práce novinárov v parlamente Ilustr. foto: Facebook Peter Pellegrini

Poslanec Ondrej Dostal listom žiada predsedu parlamenu Petra Pellegriniho (Hlas-SD), aby zrušil, alebo aspoň zásadne prehodnotil rozhodnutie o obmedzení práce novinárov v priestoroch NR SR.

Pellegrini po incidente medzi poslancami Igorom Matovičom a Jánom Mažgútom oznámil, že ak poslanecký klub hnutia kedysi zvaného OĽaNO nezaručí, že sa podobné incidenty nebudú opakovať, tak zakáže živé vstupy z priestorov NR SR.

Rozhodnutie vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspána vydané na základe rozhodnutia predsedu parlamentu však ide v obmedzovaní novinárskej práce podstatne ďalej – nezakazuje iba živé vstupy, ale aj rozhovory a diskusie „s poslancami NR SR, členmi vlády alebo inými oprávnenými osobami, ktoré sú zvukovo alebo obrazovo nahrávané“ a stanovuje, že všetky takéto aktivity sa môžu uskutočňovať len v priestore Knižnice umiestnenej vo vestibule na prízemí hlavnej budovy NR SR. Nerešpektovanie tohto obmedzenia môže viesť k odobratiu akreditácie dotknutého média alebo novinára, upozorňuje predseda OKS a člen poslaneckého klubu SaS Dostál.

"Obmedzenie obsiahnuté v predmetnom rozhodnutí fakticky znemožňuje prácu novinárov v NR SR. Zakazuje novinárom klásť poslancom NR SR, členom vlády a ďalším oprávneným osobám otázky a zaznamenávať ich odpovede na chodbách NR SR, napr. pred dverami rokovacej sály NR SR, alebo výborov NR SR. Zakazuje novinárom zaznamenávať vyjadrenia poslancov NR SR, členov vlády a ďalších oprávnených osôb prednesené v „diskusiách“ na rokovaní pléna NR SR, či výborov NR SR, dokonca im zakazuje robiť prenos alebo zaznamenávať priebeh tlačových besied konaných v tlačovej miestnosti, ktorá je práve na to určená, pretože podľa predmetného rozhodnutia môžu robiť rozhovory, živé vstupy alebo diskusie, ktoré sú zvukovo alebo obrazovo nahrávané iba v priestoroch Knižnice," hovorí Dostál, ktorý preto vyzval Pellegriniho, aby dal vedúcemu Kancelárie NR SR čo najskôr pokyn na zrušenie predmetného rozhodnutia. "Som presvedčený, že za nevhodné správanie jedného poslanca by nemali byť trestaní novinári a médiá sťažením podmienok ich práce v NR SR. Takéto obmedzenie v konečnom dôsledku postihne najmä divákov, poslucháčov a čitateľov týchto médií a zníži mieru informovanosti verejnosti o dianí v NR SR."

V prípade, že by Pellegrini zotrval na svojom zámere potrestať za nevhodné správanie jedného poslanca novinárov, Dostál ho požiadal, aby tak urobil maximálne v rozsahu, o ktorom informoval poslanecké grémium, teda aby sa prípadné obmedzenia netýkali rozhovorov a diskusií, ktoré sú zvukovo a obrazovo zaznamenávané, ale výlučne len živých vstupov. A zároveň, aby bolo zo znenia upraveného rozhodnutia zrejmé, že sa netýka prenosov z rokovaní pléna, či výborov NR SR, ani prenosov z podujatí konaných v tlačovej miestnosti, v kinosále, či v priestoroch výborov.

Pokúšame sa získať vyjadrenie Petra Pellegriniho.