Penta je už v Petit Press, ustúpila do minority

Penta je už v Petit Press, ustúpila do minority Foto: Omédiách.com

Spoločnosť PSIS na čele s Petrom Vajdom a spoločnosť SITA (Penta) včera podpísali akcionársku dohodu, pre Omédiách.com to povedal hovorca Penty Martin Danko.

 


SITA v októbri získala 50 percentný podiel v spoločnosti Petit Press od nemeckého vlastníka nemeckej mediálnej spoločnosti Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft. Tá s predajom svojho podielu dcérskej psoločnosti SITA za peniaze Penty súhlasil v októbri, čoho výsledkom bolo okolo 50 výpovedí v denníku Sme. Stanovisko Protimonoponého úradu zatiaľ nie je známe.

Po aktuálnych rokovaniach PSIS s Pentou a SITA je zrejme, že Penta pôjde do minority. Penta má podiel 45 percent a PSIS 55 percent.

Odporúčame aj: Posledný križiak: Pentu treba demaskovať

Zástupcovia spoločností PSIS, Petit Press, NAMAV (dcérska spoločnosti SITA) a Penta vydali dnes spoločné stanovisko, v ktorom potvrdili, že ukončili mesiac trvajúce rokovania o usporiadaní akcionárskych pomerov vo vydavateľstve Petit Press. "Zúčastnené strany dohodu považujú za dôležitý predpoklad k postupnej stabilizácii pomerov v redakciách Petit Press, najmä v redakcii denníka SME, kde je situácia najkritickejšia," píšu v spoločnom vyhlásení.

Dohodli na nasledovnom usporiadaní akcionárskych vzťahov:

- PSIS bude v budúcnosti v postavení 55 %-tného majoritného akcionára
- spoločnosti PSIS a NAMAV/Penta uzavrú zmluvu o prevode 5 % akcií v prospech PSIS a najneskôr v decembri 2014 akcionársku dohodu postavenú na princípoch už podpísaného memoranda. Memorandum stanovuje, že PSIS má v kompetencii riadiacu a NAMAV/Penta kontrolnú funkciu voči vydavateľstvu
- v oblasti tlače, distribúcie, agentúrneho spravodajstva a ďalších činností netvoriacich obsahovú náplň médií budú akcionári spoločne hľadať synergické efekty a možnosti efektívneho rozvoja a spolupráce
- stratégiu v oblasti tvorby obsahu médií bude zastrešovať predseda predstavenstva a spoluzakladateľ denníka SME Alexej Fulmek
- zmluvné strany predpokladajú, že ústupom do minoritnej pozície nebude NAMAV, financovaný investičnou skupinou Penta, potrebovať schválenie transakcie zo strany Protimonopolného úradu SR (PMÚ), keďže manažérsky neovláda spoločnosť. Naopak, PSIS preskúma potrebu notifikovať zo strany PMÚ prevzatie majority v spoločnosti Petit Press
- zároveň akcionári prehlasujú, že bude dohodnutý, schválený a vytvorený dokument, ktorý bude garantovať nezávislé fungovanie redakcií a novinárov v spoločnosti Petit Press, pričom tento dokument zakotví princípy komunikácie medzi akcionármi a redakciami. Prípadná komunikácia akcionára so šéfredaktorom bude možná len vo výnimočných prípadoch, na vyžiadanie, so zadaním dôvodu a súhlasom šéfredaktora a súhlasu predsedu predstavenstva spoločnosti, prípadne v prítomnosti predsedu predstavenstva spoločnosti a člena/členov vedenia redakcie

- Komunikácia a riadenie redaktorov bude v priamej kompetencii šéfredaktora novín, jeho zástupcov, editorov a vedúcich oddelení. Nominácie na posty šéfredaktorov budú v kompetencii predsedu predstavenstva spoločnosti.

Viac: Dohoda o usporiadaní akcionárskych pomerov v Petit Press