Odmeraný spôsob komunikácie s novinármi je výsledkom dohody lídrov vznikajúcej vlády

Odmeraný spôsob komunikácie s novinármi je výsledkom dohody lídrov vznikajúcej vlády Ilustr.foto: Omédiách.com

Krátky brífing počas kľúčového rokovania o rozdelení moci po voľbách bol bez otázok. Počas nočného rokovania novinárov z budovy Úradu vlády vyhodili.

 

 

Počas utorkových rokovaní Smeru, SNS, Mostu a Siete sa novinári nedočkali odpovedí. „Lídri sa dohodli na spôsobe informovania, ktorý je štandardný vo všetkých demokraciách. V tomto prípade išlo o vyhlásenie bez otázok," píše v stanovisku pre Omédiách.com tlačové oddelenie Úradu vlády. Bez otázok ostal brífing lídrov v utorok aj v stredu.

Lídri rokovali do neskorej noci, novinári museli opustiť priestory už okolo 20 hodiny. Podľa vyjadrení ochranky o tom rozhodlo tlačové oddelenie. "Ak by tlačové oddelenie dovolilo, bolo by to v poriadku," odpovedal na otázku novinára člen ochranky.

V minulosti zvyčajne rokovania o budúcej vlády prebiehali na pôde politických centrál, nie v budove štátnej inštitúcie, ako je tomu teraz.

„Úrad vlády SR je zo zákona chráneným pracoviskom, na ktorom platia špeciálne režimové opatrenia pre pohyb osôb. Tieto sa týkajú všetkých osôb, ktoré sa v jeho priestoroch zdržiavajú - zamestnancov, návštev aj novinárov. Na základe smernice sa v prípade konania mediálneho podujatia umožňuje vstup zástupcov médií do areálu Úradu vlády za presne určených podmienok," píše v stanovisku tlačové oddelenie.

Podrobnosti: Novinárov z Úradu vlády vyhodili

„Keďže ohlásené mediálne podujatie sa v utorok 15.3. skončilo približne okolo 17.00, novinári mali podľa platnej smernice nárok zdržiavať sa v priestoroch spravidla 1 hodinu po skončení mediálneho podujatia. Tento čas bol zo strany Úradu vlády rešpektovaný vo vzťahu k novinárom v maximálnej možnej miere a v rámci ústretovosti nad rámec smernicou poskytovaného priestoru - posledný spravodajský vstup sa uskutočnil okolo 20.15."

Rokovanie politikov však trvalo výrazne dlhšie až do noci. Novinári chceli z rokovania priniesť informácie a vyjadrenia zúčastnených.

"Argumentovať tvrdením, že rokovanie sa ešte neskončilo, a preto mohli novinári v priestore zostať, považujeme za účelové, keďže na Úrade vlády SR sa uskutočňuje množstvo rokovaní a pracovných stretnutí, ktoré sa nemedializujú a v týchto prípadoch nie sú novinári na Úrade vlády SR prítomní."

Poľa hovorkyne veľká väčšina zástupcov médií to rešpektovala. "Mrzí nás však, že účelovou dezinterpretáciou časť médií znovu vytvára nepravdivý a skreslený obraz o fungovaní štandardných pravidiel týkajúcich sa pohybu osôb v chránených objektoch."

Rokovania o zostavovaní vlády a programovom vyhlásení sú jedny z najdôležitejších. V minulosti aj keď rokovania skončili neskoro večer, novinári zvyčajne mali možnosť získať vyjadrenie politikov. Výnimkou boli vlády Vladimíra Mečiara, keď mali "neposlušní" novinári obmedzení prístup k informáciám.