Tlač

Čítate noviny? Pozrite si, čo si o vás myslí okolie

Čítate noviny? Pozrite si, čo si o vás myslí okolie

Foto: Nový čas

Podľa znaleckého posudku fotky v kauze Bonanno sú pravé

Markíza vydáva 5 rokov starú informáciu o farárovi a zemiaku za novú

Markíza vydáva 5 rokov starú informáciu o farárovi a zemiaku za novú

Strana 97 z 101