Organizátori Pohody sú pohoršení krokom Grape. Zverejnili vyhlásenie

Organizátori Pohody sú pohoršení krokom Grape. Zverejnili vyhlásenie Foto: Facebook Festival Pohoda

Vo štvrtok organizátori festivalu Grape oznámili, že festival sa presťahuje na letisko do Trenčína, na miesto, kde festival organizuje Pohoda. Dnes k tomu šéf pohody Michal Kaščák zverejnil nasledujúce vyhlásenie:

„Prvého decembra vyšla oficiálna správa o sťahovaní festivalu Grape na trenčianske letisko. O tomto rozhodnutí ma informoval zástupca festivalu Peter Slameň na stretnutí jedenásteho novembra a šlo o prekvapivý krok. Rok predtým totiž prebehlo stretnutie medzi členmi tímu Pohody a Grapeom, kde sme od troch zástupcov festivalu - Jána Trstenského, Juraja Podmanického a Petra Slameňa - dostali prísľub, že do Trenčína Grape nepôjde. Vzhľadom na osobné i profesionálne vzťahy so všetkými troma sme nemali dôvod pochybovať, že svoj sľub dodržia.

Naša dohoda sa zakladala na debatách vedených od šiesteho novembra 2019, v rámci ktorých aj organizátori Grapeu viackrát deklarovali, že toto riešenie je najhorším možným a môže oba festivaly poškodiť. Dôvodov je viac, najzreteľnejším je identita festivalov. Vo festivalovej Európe neexistuje podobná situácia, kedy by dve najväčšie podujatia krajiny s podobným žánrovým nastavením boli na jednom mieste. Nenastala by ani na Slovensku, ak by všetko šlo podľa elementárnej logiky a štandardnými postupmi.

Grape si napokon nevybral jediné možné riešenie, ale to najjednoduchšie. Trenčianske letisko je po štrnástich rokoch fungovania Pohody vybaveným miestom. Nebolo to tak od začiatku, do funkčnosti areálu investovala Pohoda veľa času, energie a peňazí. Nastavila sa spolupráca s okolitými obcami i mestom Trenčín. Keďže Grape si letisko vybavoval bez vedomia Pohody, respektíve s doslovným prísľubom, že do Trenčína nepôjde, neprišlo ani k žiadnym rozhovorom o tom, ako by mala spoločná prítomnosť vyzerať. Nevieme, ako si predstavujú Ján Trstenský, Juraj Podmanický a Peter Slameň prípadnú spoluprácu s Pohodou, keď ešte pred príchodom do Trenčína Pohodu podviedli.

Ako promotéri fungujúci od roku 1997 si uvedomujeme, aké dôležité sú pre hudobnú scénu dobre fungujúce kluby či festivaly. Preto Pohoda kluby i iné festivaly dlhodobo podporuje a spolupracuje s nimi. Dôležitou súčasťou scény sú vzájomná súdržnosť a dôvera. Grape tieto základné princípy porušil a preto sa od neho ako Pohoda musíme, žiaľ, dištancovať. Nikdy neplatilo tak ako teraz, že Pohoda a Grape sú úplne iné festivaly. My kráčame ďalej svojou cestou.“